Człowiek w swiecie spotkania kultur

Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przy współudziale Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Data: 11 XI 2011      

Ze strony WSTiJO referaty wygłosili:

  1. dr Joanna Wyleżłek (SGGW, WSTiJO) – Proces globalizacji kultury w kontekście funkcjonalizmu analitycznego Spencera
  2. dr Halina Makała (WSTiJO) – Kuchnie wybranych religii i kultur i ich rola w turystyce
  3. doc. dr Bolesław Iwan (WSTiJO) – Wielokulturowość Wyspy Rodos i jej wykorzystanie w turystyce
  4. dr Henryk Legienis (WSTiJO) – Szlak zamków gotyckich północnej Polski jako przykład germańskiej spuścizny