WSTiJO wyróżniona

Obrazek

Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyki w SGH: „Innowacje w kształceniu kadr sektora turystyki – podsumowanie działań”

25 września 2023 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka, która skupiała się na działaniach prowadzonych w latach 2016-2023. Celem spotkania było omówienie innowacyjnych metod wykorzystywanych w kształceniu kadr w sektorze turystyki oraz podsumowanie dotychczasowych działań Rady.

Po rejestracji uczestników dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH i przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka  przywitała gości i przedstawiła program wydarzenia. Następnie miały miejsce wystąpienia dr. hab. Romana Sobieckiego, prorektora ds. rozwoju SGH  oraz dra Dominika Borka, Dyrektora Departamentu Turystyki MSiT.

W trakcie konferencji przedstawiciele różnych instytucji podzielili się swoimi doświadczeniami i wnioskami na temat współpracy z Sektorową Radą, nowoczesnych narzędzi szkolnictwa oraz perspektyw dalszego rozwoju Rad. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Mateusz Rafał,  Dyrektor Departamentu Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN, oraz dr hab. Jacek Olszewski z AWF.

Jednym z ważniejszych punktów konferencji było wręczenie podziękowań członkom i interesariuszom za zaangażowanie i wkład pracy w rozwój sektora turystyki. Wyróżnienie to otrzymała nasza Uczelnia oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie: Prorektor mgr Andrzej Szymański oraz  Kierownik Katedry Turystyki dr Włodzimierz Banasik. Dyplomy Uznania wręczyli: Przewodnicząca Rady prof. Halina Zawistowska oraz Wiceprzewodniczący Rady mgr Józef Ratajski.

Konferencja zakończyła się otwartym posiedzeniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka, podczas którego omawiano innowacje w kształceniu zawodowym oraz wyniki badań i ekspertyz, przeprowadzonych przez Instytut Turystyki w Krakowie.

To ważne wydarzenie dla środowiska akademickiego oraz branży turystycznej dostarczyło wartościowych wniosków i inspiracji do dalszego rozwoju sektora. Mamy nadzieję, że podobne inicjatywy będą kontynuowane w przyszłości, przyczyniając się do wzrostu jakości kształcenia oraz współpracy między uczelniami a przedsiębiorcami.