WSTiJO na Targach w Ostrołęce

Obrazek

W dniu 20.03. w Ostrołęce odbyły się Forum Edukacyjne 2024 oraz XIII Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy.

Celem wydarzenia było przybliżenie uczniom klas maturalnych wiedzy na temat kierunków kształcenia w najbliższym roku akademickim, zasad rekrutacji, oraz informacji o rynku pracy po ukończeniu studiów lub w czasie ich trwania.

Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne, hala sportowo – widowiskowa wypełniona była po brzegi.  WSTiJO dysponowała okazałym stoiskiem, na którym oprócz materiałów oferujących kierunki kształcenia prezentowane były filmy reklamowe o Naszej Uczelni. Na spore zainteresowanie młodzieży Uczelnią wpłynęły m.in. wielokrotne wyświetlanie również na głównym, ogromnym ekranie ciekawego filmu o WSTiJO, jak również akcja promocyjna związana z wręczaniem uczniom zainteresowanym podjęciem nauki w Naszej Uczelni specjalnych bonów edukacyjnych, umożliwiających podjęcie nauki z atrakcyjną zniżką promocyjną.

Pobyt na targach nie ograniczał się tylko do rozmów z młodzieżą ale także był okazją do nawiązania współpracy z placówkami oświatowymi, podmiotami branży turystycznej oraz władzami miasta Ostrołęka i powiatu Ostrołęckiego. Efektem tych spotkań było podpisanie umów o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 4 o profilu turystyka-hotelarstwo-gastronomia i Kurpiowską Organizacją Turystyczną, która deklarowała przyjęcie studentów na praktyki wakacyjne w ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych na terenie kurpiowszczyzny.