Wielokulturowość w Turystyce

Organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Data: 26 XI 2009

Konferencja obejmowała takie zagadnienia, jak: wielokulturowość w turystyce – zagadnienia teoretyczne, znaczenie turystyki dla edukacji i wychowania w środowisku wielokulturowym, wielokulturowe sąsiedztwo, wpływ lokalnych i regionalnych kultur na kształtowanie się społeczności wielokulturowych oraz doświadczenia wielokulturowości
w turystyce na obszarach Południa.

Na Konferencję przybyli naukowcy między innymi z takich uczelni, jak: AM w Gdyni, AWF w Krakowie, AWF w Poznaniu, SGGW w Warszawie oraz uniwersytety: UP w Lublinie, UR w Rzeszowie, UW w Warszawie, UHP w Kielcach. W Konferencji uczestniczyło 27 badaczy z wiodących uczelni państwowych i prywatnych. Wykład inaugurujący obrady konferencji wygłosił Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO pan Sławomir Ratajski. Muzeum Azji i Pacyfiku przygotowało stoisko ukazujące działalność tej placówki w różnych dziedzinach. Studenci WSTiJO z Białorusi, Rosji i Ukrainy przygotowali stoiska promujące atrakcje turystyczne swoich krajów. Samorząd, Studenci WSTiJO uczestniczyli w przygotowaniu, obsłudze i obradach Konferencji. Konferencja była plonem pierwszego etapu badań nad Rozwojem turystyki kulturowej w regionach Polski i świata.

Program konferencji

9.00-10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00 Rozpoczęcie konferencji

10.00-10.15 Powitanie uczestników przez Kanclerza WSTiJO mgr Jadwigę Moroz i Rektora
                   WSTiJO prof. dr hab. Krystynę Żelazną

10.15-10.30 Wystąpienia zaproszonych gości ( w trakcie uzgodnień)

(potwierdzone) wystąpienie Sławomira Ratajskiego Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Sesja plenarna I 10.30-11.40

Przewodniczy: prof. WSTiJO dr hab. Elżbieta Puchnarewicz

10.30-10.40prof. dr hab. Zygmunt Przychodzeń, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Dylematy turystyki edukacyjno-kulturowej jako nauki

10.40-10.50 dr Karolina Buczkowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Znaczenie wyjazdów studenckich w ramach programu LLP Erasmus w kontekście turystyki kulturowej

10.50-11.00dr Joanna Wyleżałek, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie –Znaczenie turystyki kulturowej w procesie przełamywania stereotypów narodowościowych
i etnicznych

11.00-11.10prof. dr hab. inż. Rafał Nadulski, Wyższa Szkoła Społeczno
-Przyrodnicza w Lublinie – Tradycyjne technologie produkcji żywności jako atrakcja turystyczna

11.10-11.20dr Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Uniwersytet Warszawski – Turystyka wspólnotowa a rozwój lokalny w Ameryce Łacińskiej – nadzieje a rzeczywistość. Przypadek peruwiańskiej wyspy Tequile.

11.20-11.30dr Irena Kotowicz-Borowy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Znaczenie Polonii w rozwoju turystyki edukacyjnej na pograniczach Europy Środkowo-Wschodniej

11.40-12.00 przerwa na kawę

Sesja plenarna II 12.00-13.30

Przewodniczy: prof. dr hab. Krystyna Żelazna

12.00-12.10dr Katarzyna Mysiak, Akademia Morska w Gdyni – Wykorzystanie kultury ludowej Kaszub w turystyce na obszarach wiejskich

12.10-12.20dr Paul Kwaku Siayor, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach – Tendencje
w turystyce kulturowej w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

12.20-12.30dr Sabina Owsianowska, Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie – Znaczenie dziedzictwa wielokulturowego w promocji turystycznej miejsca

12.30-12.40dr inż. Beata Mikuta, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie – Wykorzystanie wielokulturowości w ofercie żywieniowej gospodarstw agroturystycznych Podlasia

12.40-12.50dr inż. Tomasz Ołdytowski, Politechnika Białostocka – Wielokulturowość obszaru Puszczy Knyszyńskiej atutem w ofercie turystycznej Podlasia

12.50-13.00mgr Iwona Pezdan-Śliż, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie – Festiwale folklorystyczne jako przekaz wielokulturowości

13.00-13.10dr Marzena Wanagos, Akademia Morska w Gdyni – Współpraca samorządów lokalnych w rozwoju turystyki kulturowej

13.10-13.20mgr Magdalena Nowacka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach – Przestrzeń kulturowa i jej wykorzystanie w turystyce powiatu szydłowieckiego

13.20-13.30dr Witold Półtorak, dr Grzegorz Bielec, Uniwersytet Rzeszowski – Zrównoważony rozwój miejscowości pielgrzymkowych na przykładzie Leżajska

13.30-14.15 obiad

Sesja plenarna III 14.15-15.55

Przewodniczy: prof. dr hab. Zygmunt Przychodzeń

14.15-14.25dr inż. Ewa Czarniecka-Skubina, prof. dr hab. Józef Grochowicz, mgr Ewa Koniuch, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki
w Warszawie – Wpływ kuchni różnych narodów na kuchnię podlaską i jej atrakcyjność turystyczną

14.25-14.35 dr inż. Anna J. Parzonko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie – Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki regionów na przykładzie Kurpiowszczyzny

14.35-14.45dr Iwona Błaszczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Rola Uniwersytetów Ludowych w upowszechnianiu kultury chłopskiej poprzez turystykę

14.45-14.55 mgr Tomasz Madej, Muzeum Azji i Pacyfiku w WarszawiePrzestrzeń ekspozycji w muzeum jako przestrzeń interakcji między „Resident Artist” a zwiedzającymi

14.55-15.05mgr Tomasz Czarnowski – Turystyka jako czynnik wychowujący do kultury solidarności w świetle nauczania Jana Pawła II

15.05-15.15dr Henryk Legienis, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie – Dziedzictwo kulturowe Niemiec na terenie Polski i jego atrakcyjność dla turystyki niemieckiej

15.15-15.25doc. dr Bolesław Iwan, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie – Dylematy rozwoju turystyki kulturowej w Regionie Świętokrzyskim

15.25-15.35prof. WSTiJO dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, Wyższa Szkoła Turystyki
i Języków Obcych w Warszawie – Wielokulturowość w turystyce na przykładzie Egiptu

15.35-15.45dr Michał Treszczyński, Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa, Litwa – Polskie dziedzictwo kulturowe na Litwie

15.45-15.55dr Anna Adamowicz, Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa, Litwa – Wielokulturowość turystyki na Litwie

15.55.-16.05 prof. dr Adeyinka Bankole Redeemer ‘s University Lagos, Nigeria – Turystyka wielokulturowa w Nigerii

16.05-16.20 przerwa na kawę

16.20-18.00 dyskusja i podsumowanie konferencji