Rola turystyki w przekazywaniu dziedzictwa kulturalnego regionów

Organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Data: 08 VI 2010

Konferencja obejmowała takie zagadnienia, jak: formy promocji turystycznej dziedzictwa kulturowego regionu, dziedzictwo kulturowe jako markowy produkt turystyczny, wykorzystanie kultury ludowej w ofercie turystycznej regionu, kuchnia jako element dziedzictwa kulturowego w turystyce oraz rola turystyki w przekazywaniu dziedzictwa kulturowego w krajach pozaeuropejskich. Wygłoszono czternaście referatów, naukowcy prezentujący wyniki swoich badań reprezentowali: SGGW w Warszawie, UP w Lublinie, UW w Warszawie oraz różne instytucje związane z działaniami na rzecz dziedzictwa kulturowego.Konferencja była plonem drugiego etapu badań nad Rozwojem turystyki kulturowej w regionach Polski i świata.

small pdfPROGRAM KONFERENCJI