Społeczne, filozoficzne i pedagogiczne aspekty podróżowania i turystyki. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie

Organizatorzy: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Data: 18-19 X 2013
 
W dniach 18-19 października 2013 roku w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Społeczne, filozoficzne i pedagogiczne aspekty podróżowania i turystyki. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie. Współorganizatorem konferencji był Zakład Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To istotne wydarzenie naukowe współfinansowane było przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. Patronami honorowymi konferencji byli Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych dr Julian Bystrzanowski oraz Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Patronem medialnym wydarzenia był miesięcznik Poznaj Świat.
 
Konferencję otworzył Rektor WSTiJO dr Julian Bystrzanowski zwracając uwagę na rzadko spotykany interdyscyplinarny charakter podjętych rozważań nad znaczeniem podróżowania i turystyki we współczesnym świecie. Następnie głos zabrał gość specjalny konferencji Zastępca i Radca Ambasadora Japonii w Polsce Pan Hiroshi Matsumoto, który zaprezentował wykład o bogactwie kulturowym i przyrodniczym Japonii.
 
Wystąpienia konferencyjne podzielone zostały na siedem tematycznych sesji plenarnych:

  • Psychospołeczny i edukacyjny wymiar turystyki i podróżowania;
  • Etos i podróżowanie;
  • Wzajemne związki turystyki i dziedzictwa kulturowego w wybranych perspektywach analitycznych;
  • Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty turystyki;
  • Trendy społeczne i konsumenckie a podróże i turystyka – wymiar psychospołeczny i ekonomiczny;
  • Trendy społeczne i konsumenckie a podróże i turystyka – wymiar kulturowy;
  • Turystyka i podróże a ewolucja mody i obyczajów.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego dr Joanna Wyleżałek