Konferencja – Motyw podróży w literaturze i sztuce obszaru anglojęzycznego

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zawiadamia o konferencji „Motyw podróży w literaturze i sztuce obszaru anglojęzycznego”
 
Data i miejsce Konferencji:
 
12 listopada 2014, aula 101, ul. Prymasa Tysiąclecia 38
 
Pobierz plan konferencji
 
Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Jadwiga Maszewska, wykładowca na kierunku filologia angielska WSTiJO
 • Dr. hab. Elżbieta Puchnarewicz, prorektor ds. Naukowych WSTiJO
 • Dr Bożena Iwanowska, wykładowca na kierunku filologia angielska WSTiJO
 • Mgr Jarosław Bielecki, Kierownik Studium Języków Obcych WSTiJO
 • Mgr Piotr Maszewski, doktorant, pracownik dydaktyczny na kierunku filologia angielska WSTiJO

 
Ekspansja terytorialna, kolonialna przeszłośd, różnorodnośd kulturowa oraz rozwój turystyki stanowią o popularności motywu podróży w literaturze i sztuce obszaru anglojęzycznego. Tematem planowanej konferencji jest znaczenie problematyki związanej z podróżą w dziełach sztuki oraz utworach literackich pisarzy języka angielskiego. Wśród proponowanych tematów do poruszenia w
wystąpieniach konferencyjnych są:

 • podróż jako odkrywanie odmiennych kultur
 • teksty literackie jako świadectwa procesów kolonizacyjnych
 • sposoby postrzegania tego, co „egzotyczne”, „obce”, „inne”
 • wymiar psychologiczny doświadczenia podróży
 • podróż jako metafora
 • podróż w kontekście krytyki postkolonialnej
 • podróżnicy i turyści widziani oczami rdzennych mieszkaoców i lokalnych społeczności
 • turystyka: stereotypy i sposoby przeciwstawiania się stereotypizacji i komodyfikacji

 
Referaty, przewidziane na nie więcej niż 20 minut, mogą byd prezentowane w języku angielskim
lub polskim. Prosimy o przesyłanie abstraktów (około 200 słów) do 10 października na adres:
[email protected]
 
Organizator: mgr Piotr Maszewski
kontakt:[email protected]
www: konferencjawstijo.cba.pl
 
Opłata konferencyjna: 150 zł