Dyplomy uroczyście wręczone

Obrazek

W dniu 15 grudnia 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym absolwentom Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Tego samego dnia miało również miejsce uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni.

Uroczystości przewodniczył JM Rektor WSTiJO, prof. dr hab. Sławomir K. Juszczyk. Gratulując Absolwentom zdobycia dyplomów JM Rektor wyraził nadzieję, że poniesiony przez nich wysiłek i wyrzeczenia ostatnich lat zrekompensowane będą ciekawą i satysfakcjonującą pracą oraz wysokim statusem zawodowym, społecznym i ekonomicznym.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja otrzymali dyplomy z rąk Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich Andrzeja Szymańskiego oraz promotora prac magisterskich, dr. Aleksego Chmiela. Natomiast Absolwentom kierunku Filologia dyplomy wręczali Prorektor ds. Dydaktyki, dr Magdalena Lipińska-Derlikowska, Kierownik katedry Filologii, dr Katarzyna Szpotakowska oraz promotor prac magisterskich, dr Przemysław Wilk.

Wyróżniający się w nauce Absolwenci – Maja Wilczek, Agnieszka Miklaszewska i Piotr Siwiec otrzymali z rąk Rektora dyplomy uznania. W imieniu wszystkich Absolwentów władzom Uczelni i nauczycielom akademickim podziękował Piotr Siwiec.

Podczas uroczystości Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia, dr Anna Jaroch otrzymała nominację na stanowisko Profesora Uczelni.

Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Wystąpienie Rektora WSTiJO – link do pobrania

Zdjęcia z uroczystości rozdania dyplomów – link do pobrania