Z dumą informujemy, że Pan Andrzej Szymański Prorektor WSTiJO ponownie Wiceprezesem Związku Pracowników Turystyki Lewiatan. W dniu 01.07.2024 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan, gdzie wybrano władze na następną kadencję. Miło nam poinformować,  że Pan  mgr Andrzej Szymański został wybrany po raz trzeci na funkcję wiceprezesa tej tak ważnej organizacji dla polskiej turystyki. Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan należy do grona najstarszych związków branżowych, skupionych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Do zadań  ZPT Lewiatan należy: 

[ ] Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej;

[ ] Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;

[ ] Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;

[ ] Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców;

[ ] Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;

[ ] Organizowanie szkoleń pracodawców;

[ ] Prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;

[ ] Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

Dodatkowo, informujemy, że Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan wraz z Partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. zrealizował pięcioletni projekt pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, którego głównym celem było dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Turystycznego. Rekomendowane były rozwiązania lub zmiany legislacyjne w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze turystyki mogące wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach). SR współpracuje w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, określa obszary badawcze odnoszące się do kompetencji w sektorze turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze turystyki.

Jesteśmy dumni, ze nasza Uczelnia WSTiJO współpracuje z zarówno z Sektorową Radą ds. Kompetencji Turystyka jak i ze Związkiem Pracodawców Turystyki Lewiatan.

Dziś przedstawiamy Państwu Łazienki Królewskie. Nie ulega wątpliwości, że Łazienki w Warszawie to jeden z najpiękniejszych parków w Polsce, który zachwyca zarówno swoją historią, jak i urokliwymi zakątkami. To miejsce, gdzie kultura spotyka się z naturą – pałac na wodzie, romantyczne alejki usłane różami i malownicze jeziora i fontanny tworzą atmosferę idealną do spacerów i relaksu. Ogród ten jest perłą architektury, majestatycznym obrazem a także oazą spokoju w sercu stolicy. Odwiedzający mogą podziwiać tu zarówno wspaniałe budowle, jak i bogatą roślinność, co czyni to miejsce wyjątkowym i urokliwym. Każdy kto był chociaż raz chce wrócić ponownie ponieważ piękne widoki zapadają długo w pamięć