Zarządzenie

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych z dnia 30.05.2022 r., w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022.

30 maj 2022

Działając na podstawie paragrafu 36 ust.3 Senatu WSTiJO w Warszawie zarządzam co następuje:

  1. Egzaminy licencjackie i magisterskie (obrony prac magisterskich) odbywają się na terenie Uczelni w wyznaczonych terminach, które są podane studentom do wiadomości.
  2. Organizacja egzaminów dotyczy kierunków – Turystyka i Rekreacja oraz Filologia.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO