Zarządzenie

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych z dnia 1 kwietnia 2022 r., w sprawie przyjęcia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

01 kwi 2022

Rektor WSTiJO zarządza co następuje:

  1. Przyjmuje się do stosowania w Uczelni „Wewnętrzny System Kształcenia” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO