Zarządzenie

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad stwarzania warunków studentom OzN

09 lip 2024

WSTiJO-zarzadzenie-rektora-w-sprawie-zasad-stwarzania-warunkow-studentom-ON