Zarządzenie

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania pełnomocnika ds OzN (01/10/2019)

09 lip 2024

zarzadzenie_rektora_ws_pelnomocnik_ds_ON_01102019+zalacznik