Zarządzenie

Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych z dnia 14.09.2022 r., w sprawie sposobu organizacji zajęć w roku akademickim 2022/2023

14 wrz 2022

Art.,1.

W roku akademicki 2022/2023 zajęcia odbywają się w trybie wynikającym z uchwalonych programów studiów.

Art.2.

Zdalny tryb realizacji zajęć zostaje odwołany.

Art.3.

Uczelnia prowadzi transmisję zajęć jako element systemu wsparcia studentów.

Art.4.

Możliwość uczestniczenia w transmisji zajęć online jest możliwa tylko i wyłącznie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mających tymczasowy (przejściowy) charakter.

 

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO