Zarządzenie

Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych z dnia 2 kwietnia 2022 r., w sprawie Regulaminu Praktyk studenckich w WSTiJO.

02 kwi 2022
  1. Wprowadza się w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych Regulamin Praktyk studenckich.
  2. Uchyla się dotychczas obowiązujący Regulamin Praktyk studenckich.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2022 r.

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO