dr Magdalena Lipińska-Derlikowska

Obrazek

filolog anglista, tłumacz i coach kompetencji językowych. Absolwentka filologii angielskiej i studiów doktoranckich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych prawa angielskiego i europejskiego organizowanych przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge Board of Continuing Education. Doktor nauk humanistycznych w zakresie glottodydaktyki. Dorobek naukowy publikowany w Przeglądzie Glottodydaktycznym, wydawnictwach pokonferencyjnych; recenzent w roczniku naukowym Language and Literary Studies of Warsaw;  członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego; stypendystka British Council; autorka przekładów z dziedziny edukacji; tłumacz konferencyjny (symultaniczny i konsekutywny); tłumacz przysięgły języka angielskiego; członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, a także Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPiS .