dr Anna Jaroch

Obrazek

filolog germanista, tłumacz. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy). Wykładowca języka i literatury niemieckiej na uniwersytetach Seton Hall i Montclair State University w Stanach Zjednoczonych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się również wokół komparatystyki kulturowej, a także glottodydaktyki. Publikacje dorobku naukowego w Studiach Niemcoznawczych, Neofilologii dla Przyszłości, W Dialogu Języków i Kultur; członek rady naukowej rocznika Language and Literary Studies of Warsaw; członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich.