Konferencja Naukowa /18-19.10.2013/ – Społeczne, filozoficzne i pedagogiczne aspekty podróżowania i turystyki. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie.