Flag PL Flag UK

WŁADZE I KADRA

WŁADZE

Rektor WSTiJO
w-banasik

dr Bolesław Iwan
Doktor Nauk Rolniczych, profesor WSTiJO

Dorobek naukowy ściśle związany z profilem kształcenia na Kierunku Turystka i Rekreacja w WSTiJO. Prace naukowe opublikowane w monografiach oraz w Zeszytach Naukowych WSTiJO i innych –  mieszczą się w obszarze nauk społecznych – Ekonomia i Nauki o Zarzadzaniu. Publikacje te dotyczą szeroko rozumianych działań marketingowych realizowanych w sektorze turystyki, marketingu relacji, turystyki motywacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dziedzictwa kulinarnego jako elementu dziedzictwa kulturowego. Szereg publikacji dotyczących również turystyki biznesowej.

Doświadczenia zawodowe zdobywane poza WSTiJO:
- wieloletnia praca w charakterze pracownika naukowo – dydaktycznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie (obecnie Vistula),
- staże naukowe na Uniwersytetach kilku państw,
- praca w charakterze eksperta - wykonywanie ekspertyz naukowych dla Senatu RP oraz dla firm zajmujących się dystrybucją i marketingiem produktów,
- współpraca w charakterze wykładowcy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Kanclerz WSTiJO
kanclerz jm mgr Jadwiga Barbara Moroz
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale germanistyki oraz SGPiS (obecnie SGH) - Handel Zagraniczny.
Wieloletni pracownik Centrali Handlu Zagranicznego, biur podróży oraz przedstawiciel tych biur w wielu krajach europejskich.
Czynny pilot i przewodnik po Warszawie oraz lektor języka niemieckiego.
Założyciel Niepublicznego Policealnego Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania z uprawnieniami szkoły publicznej.
Założyciel i właściciel Biura Podróży i Polowań Nowar Tour.
Założyciel i Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
Zainteresowania: podróże, sport i literatura
 Prorektor d/s organizacyjnych i studenckich
1x1 ff00007f
mgr Andrzej Szymański
.
Prorektor d/s nauki