Flag PL Flag UK

WŁADZE I KADRA

WŁADZE

Rektor WSTiJO
w-banasik dr Włodzimierz Banasik - Absolwent Wydziału Techniki i Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Po studiach pracował w biurach podróży, hotelach w kraju i za granicą. Doktorat z nauk humanistycznych, nauki o polityce – polityka społeczna, rozwój regionalny i lokalny. Wykładowca: Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki, Studium Podyplomowe Menedżerów Turystyki - Szkoła Główna Handlowa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Pełnił funkcje uczelnianego koordynatora Erasmusa i praktyk studenckich, kierownika zakładu naukowego, dziekana wydziału.
Zainteresowania: góry, żeglarstwo, chóralny śpiew, filmy historyczne.
Kanclerz WSTiJO
kanclerz jm mgr Jadwiga Barbara Moroz
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale germanistyki oraz SGPiS (obecnie SGH) - Handel Zagraniczny.
Wieloletni pracownik Centrali Handlu Zagranicznego, biur podróży oraz przedstawiciel tych biur w wielu krajach europejskich.
Czynny pilot i przewodnik po Warszawie oraz lektor języka niemieckiego.
Założyciel Niepublicznego Policealnego Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania z uprawnieniami szkoły publicznej.
Założyciel i właściciel Biura Podróży i Polowań Nowar Tour.
Założyciel i Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
Zainteresowania: podróże, sport i literatura
 Prorektor d/s organizacyjnych i studenckich
1x1 ff00007f
mgr Andrzej Szymański
.
Prorektor d/s nauki