Flag PL Flag UK

STUDIA PODYPLOMOWE-Informacje Ogólne

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe, przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych, pracowników sektora turystycznego związanego m.in. z hotelarstwem i gastronomią, pracowników jednostek kształcących specjalistów w zakresie turystyki, wydziałów administracji rządowej i samorządowej zajmujących się turystyką.
Studia podyplomowe w WSTiJO to możliwość realnego i szybkiego podniesienia swoich kwalifikacji oraz stania się liderem w branży turystycznej.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych oferuje Studia Podyplomowe na następujących specjalnościach:

1. Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych

INFORMACJE OGÓLNE: PSKTUiP to studia dla osób, które posiadają biegłą znajomość języka obcego (poziom C2), w tym dla obcokrajowców, biegle posługujących się, obok języka obcego, językiem polskim.

ZAKRES KSZTAŁCENIA: zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (grupa wieczorowa, od godz. 17.00) 2 razy w tygodniu lub weekendowym (grupa weekendowa) 8 weekendów w semestrze.

CEL KSZTAŁCENIA: przygotowanie do państwowego egzaminu ustnego i pisemnego na tłumacza przysięgłego, przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza, nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa (w tym prawa UE i spoza UE), działalności gospodarczej, przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego przekładu ustnego i pisemnego różnych tekstów użytkowych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA: program studiów obejmuje 2 semestry, każdy z których podzielony jest na bloki teoretyczny i praktyczny. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów językowo-tłumaczeniowych. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. Są to jedyne studia w Polsce, które oprócz zajęć z języka obcego zawierają również niezwykle rozbudowany moduł z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksowych regulacji na gruncie polskiego prawa materialnego jak i procesowego, w tym środków ochrony prawnej, w obszarze różnych gałęzi prawa, a także terminologii prawniczej. Niewątpliwą zaletą jest także tryb prowadzenia zajęć: część z nich odbywa się w trybie kształcenia na odległość, część w trybie stacjonarnym. Językiem wykładowym jest język polski oraz wybrany przez słuchacza język obcy (angielski, rosyjski).

PROGRAM

SEMESTR I / SEMESTR II

1.MODUŁ PRAWNY I ADMINISTRACYJNY

Blok teoretyczny: wykłady i konwersatoria z prawa, regulacji dot. działalności gospodarczej, mikro i makroekonomii oraz finansów, w tym publicznych, regulacji dot. ochrony danych osobowych, elektronicznych narzędzi wspierających pracę tłumaczy, tendencji przekładoznawstwa, językoznawstwa normatywnego oraz elementów socjolingwistyki (etykiety językowej).

Blok praktyczny: warsztaty językowo-tłumaczeniowe. Tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne z użyciem specjalistycznego sprzętu i bez użycia ww. sprzętu (tłumaczenia szeptane/towarzyszące), a vista oraz pisemne , uwierzytelnione i nieuwierzytelnione prawnicze i administracyjne, notarialne i sądowe (tłumacz w postepowaniu karnym).

2.MODUŁ BIZNESOWO-EKONOMICZNY

Blok teoretyczny: wykłady i konwersatoria z prawa, regulacji dot. działalności gospodarczej, mikro i makroekonomii oraz finansów, w tym publicznych, regulacji dot. ochrony danych osobowych, elektronicznych narzędzi wspierających pracę tłumaczy, tendencji przekładoznawstwa, językoznawstwa normatywnego oraz elementów socjolingwistyki (etykiety językowej).

Blok praktyczny: warsztaty językowo-tłumaczeniowe. Tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne z użyciem specjalistycznego sprzętu i bez użycia ww. sprzętu (tłumaczenia szeptane/towarzyszące), a vista oraz pisemne , uwierzytelnione i nieuwierzytelnione ekonomiczne i finansowe, dokumentacja handlowa i bankowa, negocjacje i konferencje biznesowe, marketing i PR.

3.MODUŁ NAUKOWO-TECHNICZNY

Blok teoretyczny: wykłady i konwersatoria z prawa, regulacji dot. działalności gospodarczej, mikro i makroekonomii oraz finansów, w tym publicznych, regulacji dot. ochrony danych osobowych, elektronicznych narzędzi wspierających pracę tłumaczy, tendencji przekładoznawstwa, językoznawstwa normatywnego oraz elementów socjolingwistyki (etykiety językowej).

Blok praktyczny: warsztaty językowo-tłumaczeniowe. Tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne z użyciem specjalistycznego sprzętu i bez użycia ww. sprzętu (tłumaczenia szeptane/towarzyszące), a vista oraz pisemne, uwierzytelnione i nieuwierzytelnione: dokumentacja naukowo-techniczna.

4.MODUŁ MEDYCZNY

Blok teoretyczny: wykłady i konwersatoria z prawa, regulacji dot. działalności gospodarczej, mikro i makroekonomii oraz finansów, w tym publicznych, regulacji dot. ochrony danych osobowych, elektronicznych narzędzi wspierających pracę tłumaczy, tendencji przekładoznawstwa, językoznawstwa normatywnego oraz elementów socjolingwistyki (etykiety językowej).

Blok praktyczny: warsztaty językowo-tłumaczeniowe. Tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne z użyciem specjalistycznego sprzętu i bez użycia ww. sprzętu (tłumaczenia szeptane/towarzyszące), a vista oraz pisemne, uwierzytelnione i nieuwierzytelnione: dokumentacja  medyczno-farmaceutyczna i kosmetologiczna.

TRYB I OPŁATY

RODZAJ STUDIÓW: studia 2-semestralne, podyplomowe, płatne.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Bożena Iwanowska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), tel: 518 098 756

LICZBA GODZIN: 110 godzin w semestrze (220 godzin ogółem), realizowanych w siedzibie WSTiJO oraz 30 godzin w systemie e-learning.

OPŁATY: 2800,00 zł. za semestr.

REKRUTACJA

PSKTUiP to studia dla absolwentów studiów wyższych ze stopniem minimum licencjata, uzyskanego w RP lub za granicą, którzy posiadają biegłą znajomość języka obcego (poziom C2 zbliżony do Proficiency).

ZASADY NABORU: o przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów w terminie do 28.09.2015 r.

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat* - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem "Biuro Rekrutacji- PSKTUiP". Warunkiem uruchomienia studiów jest przyjęcie 10 osób. Maksymalna liczebność grupy wynosi 16 osób (liczba stanowisk w specjalistycznej pracowni językowej).

KADRA


Tłumacz przysięgły języków angielskiego i rosyjskiego wpisana na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/61/14; wykonuje tłumaczenia ustne (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, a vista) i pisemne z/na polski, angielski, rosyjski, białoruski; filolog, socjolog, absolwent politologii Uniwersytetu w Lancaster, stypendysta George Soros Foundation, z dużym doświadczeniem praktycznym w tłumaczeniach ustnych i pisemnych na rzecz podmiotów gospodarczych, administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości, tłumacz-korespondent MSZ i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku (Białoruś), adiunkt WSTiJO, autor publikacji naukowych w kraju i za granicą, nauczyciel metodologii tłumaczenia, redaktor miedzynarodowego czasopisma naukowego Sociosphere (Republika Czeska), członek zwyczajny (z ponad 10-letnim doświadczeniem) Towarzystwa Tłumaczy Przysięglych i Specjalistycznych TEPIS, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Stowarzyszenia
Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich. Na studiach prowadzi warsztaty językowo-tłumaczeniowe oraz metodykę przekładu.


Tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/3417/05; wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, a vista)  z/na polski, angielski; filolog, lektor języka angielskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem m.in. dla klientów korporacyjnych (LG Philips, Bank Pekao i inne) i uczelni wyzszych (WSTiJO, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka). Na studiach prowadzi warsztaty językowo-tłumaczeniowe oraz metodykę przekładu.


Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze, a także stosunki międzynarodowe (Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego). W trakcie przewodu doktorskiego z zakresu prawa cywilnego. Z wyróżnieniem ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie aplikację radcowską. Prowadzi bieżącą obsługę prawną zarówno jednostek sektora finansów publicznych (ministerstwa, urzędy centralne) jak i podmiotów prywatnych (spółek), z branży energetycznej, usługowej, jak też nieruchomości. Ponadto obsługuje też NGO (fundacje, stowarzyszenia), a także placówki oświatowe – szkoły. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego (prawo rzeczowe i prawo zobowiązań – umowy), prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego – materialnego, w tym prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, jak i procesowego, prawa autorskiego, konsumenckiego, prawa pracy. Prowadzi liczne szkolenia, w tym dla aplikantów radcowskich. Na studiach prowadzi wykłady i konwersatoria z prawa, zarówno w zakresie prawa materialnego, jak i procesowego, w obszarze podstawowych gałęzi systemu prawnego.


Tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisana na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/117/14; wykonuje tłumaczenia ustne (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, a vista)  z/na polski, angielski, niemiecki; filolog,absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Lingwistyki Stosowanej - studia magisterskie w zakresie pisemnych i ustnych tłumaczeń specjalistycznych (kombinacja językowa angielski-niemiecki) oraz interdyscyplinarne studia podyplomowe w zakresie pisemnych i ustnych tłumaczeń prawniczych i sądowych. Praktykujący tłumacz ustny (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, a vista) i pisemny, specjalizujący się w tekstach unijnych, prawnych, prawniczych oraz tekstach z zakresu ekonomii społecznej. Doświadczenie w tłumaczeniach w instytucjach UE, m.in. Komisji Europejskiej oraz Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, a także podczas międzynarodowych konferencji oraz spotkań biznesowych w kraju i za granicą (m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Brukseli, Manchesterze, Strasburgu, Wenecji, Nikozji, Moskwie, Kapsztadzie, Pekinie, czy Québec). Na studiach prowadzi warsztaty językowo-tłumaczeniowe oraz metodykę przekładu.


Ekonomista, absolwent studiów ekonomicznych oraz ekonomiki przedsiębiorstw. W trakcie przewodu doktorskiego z zakresu makroekonomii. Prowadzi liczne szkolenia dla dorosłych oraz młodzieży szkolnej z zakresu działalności gospodarczej,  finansów publicznych, funkcjonowania przedsiębiorstw, makro i mikroekonomii, przedsiębiorczości, a także działalności gospodarczej charakterystycznej dla poszczególnych sektorów gospodarki. Posiada także doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym jednostkach samorządu terytorialnego. Na studiach prowadzi wykłady i konwersatoria z działalności gospodarczej, makro i mikroekonomii i oraz finansów, w tym publicznych.


Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wpisana na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/180/14; wykonuje tłumaczenia ustne (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, a vista)  z/na polski, rosyjski, ukraiński; filolog, polonista, absolwentka Uniwersytetu  Łódzkiego; lektor języka rosyjskiego dla klientów korporacyjnych (Teka Maszyny Budowlane, Styrolution, PWN Szkolne, PM Group, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Najwyższa Izba Kontroli, Adobe), metodyk w Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego, trener-metodyk nauczania języka rosyjskiego i wiedzy o współczesnej Rosji, tłumacz Najwyższej Izby Kontroli (tłumaczenia raportów równoległych stanu przygotowań do EURO 2012); korektor podręczników języka rosyjskiego w PWN Szkolnym oraz PWN Naukowym (seria «Вот и мы», «Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach»). Na studiach prowadzi warsztaty językowo-tłumaczeniowe oraz metodykę przekładu.


Główny specjalista ds. IT w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Informatyk, ekonomista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku informatyka oraz Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji na kierunku ekonomia. Specjalizuje się w obsłudze informatycznej firm a także prowadzi kursy, szkolenia i wykłady z informatyki, ekonomii, fotografii i filmu cyfrowego w licznych szkołach policealnych i na uczelniach wyższych. Na studiach prowadzi wykłady i konwersatoria z elektronicznych narzędzi wspierających pracę tłumaczy.

PRACOWNIA

Pracownia językowa

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w swoim gmachu przy al. Prymasa Tysiąclecia 38 posiada własną nowoczesną pracownię językową MENTOR PC na 16 stanowisk kabinowych (maksymalna liczba osób w grupie językowej) – z możliwością rozbudowania do 30.

Laboratorium Mentor PC w siedzibie WSTiJO posiada rozbudowany zestaw funkcji, m. in. dwa niezależne kanały Audio, możliwość podłączenia 8 źródeł dźwięku.

Funkcje dostępne dla studenta to m.in.: praca indywidualna (odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora, odsłuch wykładu lektora, konwersacja z lektorem, konwersacja z innym studentem lub wybraną grupą, powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD, kontrola własnej wymowy), praca w grupach (podsłuch przez lektora wybranej pary, konwersacja wybranej pary z lektorem, konwersacja w parach z podkładem dźwiękowym), praca w grupach (odsłuch programu nauczania przez grupę, odsłuch wykładu lektora przez grupę, konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora, konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych studentów, konwersacja studenta z lektorem z transmisją do wybranych studentów, konwersacja studenta z grupą z transmisją lub bez, konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę).

Wśród funkcji realizowanych przez lektora/wykładowcę należy wymienić następujące: przełączanie trybów pracy, podział studentów na dwie dowolne grupy które jednocześnie realizują własne programy, dowolne przełączanie studentów pomiędzy grupami, szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup, wyłączenie informacji o podsłuchu, podsłuch dowolnego studenta, pary lub grupy, konwersacja ze studentem, parą lub grupą, konwersacja ze studentem z transmisją do wybranych studentów, konwersacja z grupą z transmisją do wybranych studentów, zapis pracy na magnetofonie/dyktafonie,  wysyłanie programu z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer, dyktafon), prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. Ponadto, w zainstalowanej pracowni językowej lektor ma możliwość podsłuchu dźwięku z komputera studenta, podczas gdy student może nagrywać swój głos oraz to, co słyszy w słuchawkach na swoim komputerze.

W pracowni językowej odbywają się warsztaty tłumaczeniowe, językowo-tłumaczeniowe, ćwiczenia z przekładu ustnego konsekutywnego, symultanicznego (z użyciem sprzętu specjalistycznego oraz bez ww. sprzętu, tzn. tłumaczenie szeptane) oraz à vista.

2. Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia dla nauczycieli

OPIS SPECJALNOŚCII

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.
Wymiar godzin: 360

3 semestry

Studia Podyplomowe dla nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, ukończenie studiów podyplomowych kształcenia kierunkowego daje uprawnienia merytoryczne do prowadzenia zajęć z hotelarstwa, turystyki i gastronomii (pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych). Program studiów podyplomowych został opracowany na podstawie zatwierdzonych przez MEN z dnia 10. 01. 2012, modułowych programów kształcenia.

Studia w WSTiJO przygotowują kadrę nauczycielską pod względem metodycznym i dydaktycznym do prowadzenia zajęć z zastosowaniem najnowszej wiedzy z zakresu trendów oraz standardów współczesnej turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu nauczania przedmiotów turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych

I. BLOK TREŚCI HOTELARSKICH

 1. Podstawy hotelarstwa
 2. Usługi podstawowe i dodatkowe w hotelarstwie
 3. Działalność recepcji
 4. Marketing usług hotelarskich
 5. Organizacja pracy służby pięter
 6. Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 7. Metodyka kształcenia zawodowego w hotelarstwie


II. BLOK TREŚCI TURYSTYCZNYCH

 1. Podstawy turystyki
 2. Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 3. Obsługa klienta
 4. Organizacja imprez i usług turystycznych
 5. Geografia turystyczna
 6. Marketing usług turystycznych
 7. Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy turystycznej
 8. Metodyka kształcenia zawodowego w turystyce


III. BLOK TREŚCI ŻYWIENIA I GASTRONOMII

 1. Organizacja produkcji gastronomicznej
 2. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 3. Działalność gospodarcza w gastronomii
 4. Zasady żywienia
 5. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 6. Obsługa konsumenta
 7. Metodyka kształcenia zawodowego w gastronomii


IV. BLOK TREŚCI OGÓLNYCH

 1. Systemy informatyczne w turystyce, hotelarstwie i gastronomii


V. PRAKTYKI ZAWODOWE

 

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.
Informacje i zapisy na studia przyjmuje
Pani Wiesława Mońko – tel.: 22 624 95 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Cena - 4500 zł (za 3 semestry)
Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.
Wymiar godzin: 360

3 semestry

 

3. Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna

(NOWOŚĆ 2018)

OPIS SPECJALNOŚCII

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.

Wymiar godzin: 190
2 semestry

Studia są skierowane do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie żywienia i dietetyki, a w szczególności w odniesieniu do żywności funkcjonalnej i dietetycznej dieto terapii. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów kierunków lub specjalności: dietetyka, żywienie człowieka, technologia żywności, lekarski, pielęgniarski, farmacja, rehabilitacja, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne, psychologia, nauczycieli oraz pokrewnych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka studiów:

 • Wybrane zagadnienia z fizjologii i biochemii żywienia
 • Wybrane zagadnienia z higieny i towaroznawstwa żywności
 • Wybrane zagadnienia z technologii gastronomicznej w żywieniu dietetycznym
 • Żywność funkcjonalna i dietetyczna
 • Metody psychologiczne i socjologiczne stosowane w poradnictwie dietetycznym
 • Dietoterapia chorób dietozależnych oraz układanie jadłospisów
 • Fizjologiczna rola preparatów dietetycznych i suplementów
 • Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności
 • Symulacja udzielania porad dietetycznych w określonych rodzajach schorzeń

Poradnictwo dietetyczne jest bardzo istotnym elementem zarówno w realizacji strategii światowej, jak i europejskich strategii krajowych w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym (m.in. nadciśnieniu tętniczemu, alergiom, niedokrwiennej chorobie serca). Stanowi integralną część całego procesu leczenia. Odpowiednio zbilansowane żywienie dostosowane do tempa przemian metabolicznych, wyrównujące niedobory składników odżywczych poprawia skuteczność leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, zmniejsza częstość występowania powikłań (np. zakażeń układu moczowego i oddechowego), zgonów, skraca czas leczenia i rehabilitacji oraz istotnie obniża wydatki na ochronę zdrowia.

Niezbędnym warunkiem rozwoju systemu poradnictwa dietetycznego jest właściwe kształcenie specjalistów z tego zakresu, którzy powinni mieć nie tylko dobre przygotowanie teoretyczne z zakresu żywienia, lecz także, a może przede wszystkim, zdobyć umiejętności w zakresie udzielania kompetentnych porad dietetycznych oraz w zakresie planowania żywienia.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.
Informacje i zapisy na studia przyjmuje
Pani Wiesława Mońko – tel.: 22 624 95 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Opłata za jeden semestr 1500,00 zł

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.
Wymiar godzin: 190
2 semestry

4. Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią

(NOWOŚĆ 2018)

OPIS SPECJALNOŚCII

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
2 semestry
Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.

Wymiar godzin: 190


Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadr kierowniczych różnych szczebli i pracowników przedsiębiorstw turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania turystyką hotelarstwem i gastronomią, przygotowanie do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego, hotelu, zakładu gastronomicznego.

Słuchacze zapoznają się przede wszystkim z funkcjonowaniem międzynarodowego rynku turystycznego, hotelarskiego i gastronomicznego, zasadami nowoczesnego zarządzania tymi jednostkami w dzisiejszym świecie, zarządzania personelem, finansami, przepisami prawnymi, podstawami podejmowania decyzji kierowniczych, motywowaniem pracowników.

W ramach studiów słuchacze będą mieli możliwość odbycia praktyk w najlepszych hotelach warszawskich, biurach podróży i zakładach gastronomicznych, z którymi nasza Uczelnia ma podpisane umowy na odbywanie praktyk. Wykładowcami będą nasi doświadczeni profesorowie i doktorzy – specjaliści w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz specjaliści branżowi spoza Uczelni.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.
Informacje i zapisy na studia przyjmuje
Pani Wiesława Mońko – tel.: 22 624 95 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Opłata za jeden semestr 1500,00 zł

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.
Wymiar godzin: 190
2 semestry

5. Język angielski w hotelarstwie, biurach podróży, przewodnictwie i pilotażu grup turystycznych

(NOWOŚĆ 2018)

OPIS SPECJALNOŚCII

Studia podyplomowe dla absolwentów studiów magisterskich.
Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.
Wymiar godzin: 190

Celem studiów podyplomowych jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących lub przygotowujących się do podjęcia pracy w hotelarstwie, biurach podróży, w przewodnictwie i pilotażu grup turystycznych. Program studiów zakłada przygotowanie uczestników do skutecznego komunikowania się w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej w szeroko pojętej branży turystycznej.

Absolwenci otrzymają wiedzę w zakresie obsługi obcojęzycznych klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Studia nakierowane są szczególnie na specjalistyczne słownictwo stosowane w języku angielskim w odniesieniu do branży hotelarskiej i turystycznej.

Absolwenci będą mogli podejmować pracę na stanowiskach wymagających swobodnego porozumiewania się w języku angielskim w hotelach (recepcja, biuro rezerwacji, współpraca z kontrahentami zagranicznymi), biurach podróży (piloci wycieczek zagranicznych, rezydenci, przewodnicy, personel biur), ośrodkach informacji turystycznej, itp.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.
Informacje i zapisy na studia przyjmuje
Pani Wiesława Mońko – tel.: 22 624 95 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Opłata za jeden semestr 1750,00 zł

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.
Wymiar godzin: 190
2 semestry