Flag PL Flag UK

STUDIA PODYPLOMOWE - Informacje Ogólne

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych oferuje Studia Podyplomowe na następujących specjalnościach:


Turystyka Hotelarstwo Gastronomia dla nauczycieli
  (3 bloki/semestry - 1 rok, Cena: 4500 zł)
Uwaga – do 28 lutego 2022 cena promocyjna:
3900.00 zł – opłata jednorazowa
1400.00 zł x 3 - opłata w 3 ratach

Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego
  (3 semestry, Cena: 4900 zł)
Podyplomowe studium tłumaczy przysięgłych - j. ang. / j. ukr. / j. ros. / j. niem.
  (2 semestry, Cena: 5900 zł)
Podyplomowe studium tłumaczy specjalistycznych - j. ang. / j. ukr. / j.ros. / j.niem.
 
(2 semestry, Cena: 5900 zł)
Turystyka zdrowotna (2 semestry, Cena: 3100 zł)
Zarządzanie turystyką w regionie (2 semestry, Cena: 2950 zł)
Rolnictwo dla absolwentów wszystkich kierunków - NOWOŚĆ 2021
  (2 semestry, Cena: 2950 zł)

REKRUTACJA ONLINE

Szczegółowe opisy specjalności poniżej:

Turystyka Hotelarstwo Gastronomia dla nauczycieli

OPIS SPECJALNOŚCII

Studia podyplomowe dla czynnych nauczycieli, szkół ponadpodstawowych, absolwentów studiów pedagogicznych – licencjackich, magisterskich lub jednolitych.

W ramach studiów można uzyskać prawo do nauczania dodatkowych przedmiotów z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Program studiów podyplomowych został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W ramach studiów uczestnik zdobędzie wiedzę a zakresie następujących zagadnień:

 1. Funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego w zakresie podstawowych i dodatkowych usług, recepcji, służby pięter
 2. Marketingu usług hotelarskich
 3. Podstaw działalności gospodarczej w turystyce
 4. Organizacji imprez turystycznych, obsługi klienta, roli pilota i przewodnika w realizacji imprez
 5. Marketingu usług turystycznych
 6. Organizacji i zasad bezpieczeństwa produkcji gastronomicznej
 7. Technologii gastronomicznej z towaroznawstwem i zasad żywienia
 8. Metodyki kształcenia zawodowego w hotelarstwie, turystyce i gastronomii
 9. Systemach informatycznych w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

 

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie:

 1. nowych trendów w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 2. ogólne umiejętności i kompetencje dotyczące ekonomicznych, prawnych zasad w zakresie funkcjonowania obsługi klienta uczestnika turystyki, gościa hotelowego, obsługi konsumentów oraz rynku żywności i usług żywieniowych
 3. teoretycznych i praktycznych aspektów wiedzy w procesach organizowania pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych
 4. podstawowych umiejętności i kompetencje w zakresie marketingu dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 5. podstaw w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 6. metodyki kształcenia zawodowego w hotelarstwie, turystyki i gastronomii

 

3 moduły kształcenia realizowane w ciągu jednego roku akademisckiego.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym dodatkowych przedmiotów z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Czas trwania - 3 semestry / moduły (360 godzin)

(Program realizowany modułowo w ciągu 1 roku akademickiego, z możliwością dołączenia na początku dowolnego modułu)

Cena: 4500.00 zł - opłata jednorazowa

1600.00 zł x3 - opłata w trzech ratach

Uwaga – do 28 lutego 2022 cena promocyjna:
3900.00 zł – opłata jednorazowa
1400.00 zł x 3 - opłata w 3 ratach

Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego

OPIS SPECJALNOŚCII

Kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku Filologia Angielska przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na poziomie przedszkolnym oraz na I, II i III etapie edukacyjnym

Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego profilu) oraz innych kierunków studiów I lub II stopnia, znających język angielski na poziome co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka angielskiego placówkach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i szkolnictwie ponadpodstawowym.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności psychopedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozwalające na efektywną komunikację z rodzicami i współpracownikami.

Efekty kształcenia - słuchacz w trakcie studiów nabywa umiejętności:

Z zakresu wiedzy:

 • zna podstawę programową edukacji przedszkolnej oraz I, II i III poziomu edukacji w zakresie nauczania języka angielskiego;
 • ma ugruntowaną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym oraz na I, II, III poziomie edukacji, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych;
 • ma wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych, w tym tablic interaktywnych;
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
 • zna strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, a także alternatywne formy edukacji.

Z zakresu umiejętności:

 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie I, II, III szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej;
 • potrafi realizować programy ministerialne i inne specjalistyczne programy nauczania języków obcych;
 • potrafi układać i oceniać programy autorskie – także programy kursów pozaszkolnych;
 • potrafi korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych w nauczaniu języka angielskiego;
 • posiada umiejętność wyszukiwania i oceniania materiałów do nauczania języków obcych;
 • ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji;
 • potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach;
 • potrafi rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów;

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy;
 • posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka;
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Forma studiów: studia stacjonarne / niestacjonarne

Czas trwania - 3 semestry (366 godzin)
Praktyka pedagogiczna:
150 godzin

Cena: 4900.00 zł - opłata jednorazowa
1750.00 zł x3 - opłata w trzech ratach

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH – Język angielski / ukraiński / niemiecki / rosyjski

OPIS SPECJALNOŚCII

INFORMACJE O STUDIACH:
Dwusemestralne studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego (przynajmniej na poziomie C1) do pracy w charakterze Tłumacza Przysięgłego. Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych przygotowuje Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Tłumacz Przysięgły: Po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, tłumacz nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, podlega wpisowi, na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

SZCZEGÓŁY / CZAS TRWANIA STUDIÓW:
Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.
Słuchacz:studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu tłumaczeń dokumentów poświadczonych.

CEL STUDIÓW:
• przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego (tłumaczenia ustne i pisemne),
• przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego,
• zapoznanie słuchaczy z metodyką, pragmatyką i warsztatem pracy tłumacza przysięgłego,
• zapoznanie słuchaczy z terminologią prawną, prawniczą i ekonomiczną, niezbędną podczas egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego,
• zapoznanie słuchaczy z praktycznymi sposobami tłumaczenia dokumentów poświadczonych, tekstów prawnych, prawniczych i ekonomicznych oraz wyrobienie u słuchaczy właściwych nawyków tłumaczeniowych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:
Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Przysięgłych spełnia wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości, obejmuje wiedzę ogólną z zakresu prawa polskiego, prawa danego obszaru językowego, zagadnień prawno-ekonomicznych oraz praktyczne umiejętności językowe niezbędne podczas do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Program studiów obejmuje:
1. Teorię i pragmatykę przekładu dokumentów poświadczonych
2. Analizę translatoryczną tekstu
3. Podstawy prawa polskiego i prawa danego obszaru językowego 
4. Metodologię przekładu sądowego
5. Język prawny i prawniczy
6. Stylistykę języka polskiego

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
• Wykłady
• Konwersatoria
• Ćwiczenia
• Warsztaty przekładowe:
◦ tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych
◦ tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista.

ATUTY PODYPLOMOWEGO STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH W WSTiJO w WARSZAWIE:
• wysoka jakość kształcenia,
• wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,
• tłumacze-specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie,
• właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla Słuchaczy,
• indywidualne podejście do każdego Słuchacza,
• możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych,
• baza dydaktyczna i biblioteczna,
• lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd).

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANIA i DOKUMENTY

WYMAGANIA OGÓLNE WOBEC KANDYDATÓW:

Kandydat musi spełnić następujące wymagania:
• bardzo dobra znajomość języka obcego (poziom C1)
• płynna znajomość języka polskiego
• doświadczenie w tłumaczeniu tekstów
• pomyślny wynik postępowania rekrutacyjnego (egzamin wstępny pisemny: tłumaczenie tekstu z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy oraz rozmowa kwalifikacyjna)

Aby uzyskać świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Tłumaczy Przysięgłych należy:
• zdać egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym z zakresu wiedzy prawniczej, terminologii prawnej, prawniczej i ekonomicznej,
• uzyskać pozytywną średnią ocen z pracy na zajęciach praktycznych oraz symulacji egzaminu państwowego (egzamin końcowy).

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Forma studiów: studia niestacjonarne

Czas trwania - 2 semestry (220 godzin)

OPŁATY:

• 500zł tytułem dopuszczenia do egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej
• Opłata jednorazowa za studia 5900 zł LUB
• Opłata semestralna: 3200 zł (x2)

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH – Język angielski / ukraiński / niemiecki / rosyjski

OPIS SPECJALNOŚCII

INFORMACJE O STUDIACH:
Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących. Na drugim semestrze słuchacze mogą wybrać specjalności, które szczególnie ich interesują (Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne, Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE, etc.).

Studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu tekstów specjalistycznych.
Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych.
Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

SŁUCHACZE:
Studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu tłumaczeń tekstów specjalistycznych oraz tłumaczenia ustnego.

CEL STUDIÓW:
• przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza specjalistycznego,
• zapoznanie słuchaczy z metodyką i warsztatem pracy tłumacza tekstów specjalistycznych,
• zapoznanie słuchaczy z terminologią prawno-ekonomiczną, finansowo-ekonomiczną,
naukowo-techniczną, naukowo-medyczną, terminologią dokumentów UE, dokumentów korporacyjnych, etc. niezbędną do wykonywania pracy w charakterze tłumacza specjalistycznego,
• zapoznanie słuchaczy z praktycznymi sposobami tłumaczenia tekstów specjalistycznych oraz wyrobienie u słuchaczy właściwych nawyków tłumaczeniowych

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Specjalistycznych spełnia wymagania stawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmuje wiedzę ogólną z zakresu terminologii prawa, ekonomii, finansów, księgowości, IT, etc. oraz praktyczne umiejętności językowe niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza specjalistycznego.

Program studiów obejmuje:
1. Teorię i pragmatykę przekładu tekstów specjalistycznych
2. Analizę translatoryczną tekstu
3. Terminologię specjalistyczną: Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne, Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE, etc. (*utworzenie danej specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych)
4. Metodologię przekładu tekstów specjalistycznych
5. Stylistykę języka polskiego

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
• Wykłady
• Konwersatoria
• Ćwiczenia
• Warsztaty przekładowe:
◦ tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych
◦ tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista.

ATUTY PODYPLOMOWEGO STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH W WSTiJO W WARSZAWIE:
• wysoka jakość kształcenia,
• wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,
• tłumacze-specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie,
• właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla Słuchaczy,
• indywidualne podejście do każdego Słuchacza,
• możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych,
• baza dydaktyczna i biblioteczna,
• lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd).

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANIA i DOKUMENTY

WYMAGANIA OGÓLNE WOBEC KANDYDATÓW:

Kandydat musi spełnić następujące wymagania:
• bardzo dobra znajomość języka obcego (B2/C1)
• płynna znajomość języka polskiego
• doświadczenie w tłumaczeniu tekstów
• pomyślny wynik postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Forma studiów: studia niestacjonarne

Czas trwania - 2 semestry (220 godzin)

OPŁATY:

• 500zł tytułem dopuszczenia do egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej
• Opłata jednorazowa za studia 5900 zł LUB
• Opłata semestralna: 3200 zł (x2)

Turystyka zdrowotna

OPIS SPECJALNOŚCII

Studia dla przedstawicieli szeroko pojętej branży uzdrowiskowej oraz dla tych, którzy zamierzają w niej pracować. W szczególności dla osób pracujących w sanatoriach, poradniach dietetycznych, restauracjach oraz prowadzących i chcących prowadzić działalność gospodarczą związaną z turystyką zdrowotną.

W ramach studiów uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 1. Funkcjonowania turystyki uzdrowiskowej
 2. Rynku usług turystyki zdrowotnej
 3. Zasad żywienia i dietetyki w uzdrowiskach
 4. Zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi
 5. Marketing usług turystyki zdrowotnej
 6. Polityka turystyki zdrowotnej w Polsce i UE

 

Uczestnicy zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie:

 1. nowych trendów w uzdrowiskach na rynku krajowym i UE
 2. ogólnej wiedzy dotyczącej ekonomicznych, prawnych zasad w zakresie funkcjonowania obsługi klienta uczestnika turystyki zdrowotnej, obsługi konsumentów oraz rynku żywności i usług żywieniowych
 3. teoretycznych i praktycznych aspektów wiedzy w procesach organizowania i zarządzania w przedsiębiorstwach turystyki uzdrowiskowej, także regulacji w zakresie prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenia usług w turystyce zdrowotnej, poradnictwa dietetycznego
 4. ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania i marketingu niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów w turystyce zdrowotnej
 5. podstaw w zakresie ustawodawstwa żywnościowego, zasad bezpieczeństwa żywności oraz systemu jakości żywności

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, pracowniach dietetycznych, a zakładach gastronomicznych oraz prowadzić działalność gospodarczą w szeroko pojętej turystyce zdrowotnej.

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Czas trwania - 2 semestry (180 godzin)

Cena: 3100.00 zł - opłata jednorazowa

1700.00 zł x2 - opłata w dwóch ratach
 

Zarządzanie turystyką w regionie

OPIS SPECJALNOŚCII

Studia dla przedstawicieli branży turystycznej oraz dla tych, którzy zamierzają w niej pracować. W szczególności dla osób pracujących w strukturach samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy przedstawicieli przedsiębiorstw publicznych i prywatnych zajmujących się turystyką, a także dla pracowników lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie.

W ramach studiów uczestnik zdobędzie wiedzę a zakresie następujących zagadnień:

 1. Zadania dla turystyka w samorządzie terytorialnym
 2. Źródła finansowanie turystyki w samorządach terytorialnych
 3. Społeczna i gospodarcza rola turystyki w samorządach terytorialnych
 4. Zasady organizacji lokalnego produktu i usług turystycznych
 5. Marketing, promocja i reklama turystyki
 6. Polityka turystyczna

 

Zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie:

 1. oceny atrakcyjności potencjału turystycznego, umiejętności by zaproponować produkty turystyczne i metody ich promocji
 2. ogólnej wiedzy dotyczącej ekonomicznych, prawnych, społecznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju turystyki
 3. teoretycznych i praktycznych aspektów wiedzy w procesach organizowania i zarządzania w organizacjach turystycznych, także regulacji w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i świadczenia usług turystycznych
 4. ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania i marketingu niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów gospodarczych
 5. potrafi organizować działania turystyczne w ramach kompetencji JST.

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę w wydziałach promocji i turystyki jednostek samorządowych czy innych instytucji samorządowych zajmujących się turystyką.

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Czas trwania - 2 semestry (180 godzin)

Cena: 2950.00 zł - opłata jednorazowa

1650.00 zł x2 - opłata w dwóch ratach
 

Rolnictwo dla absolwentów wszystkich kierunków

OPIS SPECJALNOŚCII

Studia podyplomowe Rolnictwo są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Kwalifikacje rolnicze można uzyskać posiadając wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem. Absolwent naszych studiów uzyskuje dyplom potwierdzający wiedzę teoretyczną, praktyczne umiejętności oraz zdobywa kwalifikacje w zakresie rolnictwa. Kwalifikacje rolnicze umożliwiają zakup gruntów rolnych oraz mogą być niezbędne w pozyskiwaniu funduszy UE.

Wiedza:

Studia podzielone są na cztery bloki tematyczne, przedstawiające teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomiki rolniczej, zarządzania i marketingu w rolnictwie, agrobiznesu i organizacji produkcji rolnej.

Blok ekonomiczny w tym:

 1. Ekonomika rolnictwa
 2. Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie cz. I – KRUS
 3. Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie cz. II – w tym ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich, OC rolnika, ubezpieczenie budynków i sprzętu ruchomego ECTS
 4. Rachunkowość rolnicza
 5. Organizacja i ekonomika agroturystyki
 6. Podatki w rolnictwie

 

Blok - Zarządzanie i marketing

 1. Podstawy zarządzania w gospodarstwie rolnym
 2. Wspólna Polityka Rolna
 3. Prawo rolne
 4. Marketing artykułów rolnych
 5. Rynki rolne (zasady sprzedaży bezpośredniej)
 6. Fundusze unijne dla rolnictwa

 

Blok – Organizacja produkcji rolnej

 1. Produkcja roślinna
 2. Produkcja zwierzęca
 3. Rolnictwo - nowe trendy XXI w.
 4. Rolnictwo ekologiczne - ECO ład w rolnictwie XXI w.
 5. Techniczne aspekty uprawy roślin energetycznych

 

Blok – Agrobiznes

 1. Rozwój obszarów wiejskich
 2. Promocja dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
 3. Architektura krajobrazu i zagrody wiejskiej
 4. Ochrona środowiska w agrobiznesie
 5. Agroturystyka - wybrane aspekty

 

Umiejętności i kompetencje:

Absolwent naszych studiów podyplomowych Rolnictwo uzyskuje kompetencje w zakresie zarządzania agrobiznesem, produkcji zwierzęcej i roślinnej zgodnej z wymogami krajowymi i europejskimi oraz umiejętności m.in. prawidłowego doboru nowoczesnych metod produkcji, pozyskiwania funduszy UE, rozliczania budżetu gospodarstwa rolnego według zasad rachunkowości rolniczej, doboru odpowiednich narzędzi asekuracji ryzyka w rolnictwie jak np. ubezpieczenia. Dodatkowym atutem naszych studiów są przedmioty rozwijające kompetencje w zakresie rolnictwa ekologicznego, organizacji i ekonomiki agroturystyki oraz promowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi – szczególnie przydatne w przypadku małych i średnich gospodarstw nastawionych na produkcję ekologiczną oraz agroturystykę.

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Czas trwania: 2 semestry.

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej za pomocą aplikacji Google Classroom oraz Google Meet.
Zjazdy organizowane są dwa razy w miesiącu.

Cena: 2950 zł - opłata jednorazowa

2 x 1600 zł - płatność w 2 ratach