Flag PL Flag UK

STUDIA PODYPLOMOWE - Informacje Ogólne

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych oferuje Studia Podyplomowe na następujących specjalnościach:

Rolnictwo dla absolwentów wszystkich kierunków - NOWOŚĆ 2021
  (2 semestry, Cena: 2950 zł)
Turystyka Hotelarstwo Gastronomia dla nauczycieli
  (3 bloki/semestry - 1 rok, Cena: 4500 zł)
  CENA PROMOCYJNA - 3900 PLN do 31 marca
Turystyka zdrowotna (2 semestry, Cena: 3100 zł)
Zarządzanie turystyką w regionie (2 semestry, Cena: 2950 zł)
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego
  (3 semestry, Cena: 4900 zł)

REKRUTACJA ONLINE
Kierownik studiów podyplomowych dr Beata Wysokińska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe opisy specjalności poniżej:

Rolnictwo dla absolwentów wszystkich kierunków

OPIS SPECJALNOŚCII

Rekrutacja: do 4 marca 2021

Pierwsze zajęcia w marcu 2021

Studia podyplomowe Rolnictwo są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Kwalifikacje rolnicze można uzyskać posiadając wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem. Absolwent naszych studiów uzyskuje dyplom potwierdzający wiedzę teoretyczną, praktyczne umiejętności oraz zdobywa kwalifikacje w zakresie rolnictwa. Kwalifikacje rolnicze umożliwiają zakup gruntów rolnych oraz mogą być niezbędne w pozyskiwaniu funduszy UE.

Wiedza:

Studia podzielone są na cztery bloki tematyczne, przedstawiające teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomiki rolniczej, zarządzania i marketingu w rolnictwie, agrobiznesu i organizacji produkcji rolnej.

Blok ekonomiczny w tym:

 1. Ekonomika rolnictwa
 2. Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie cz. I – KRUS
 3. Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie cz. II – w tym ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich, OC rolnika, ubezpieczenie budynków i sprzętu ruchomego ECTS
 4. Rachunkowość rolnicza
 5. Organizacja i ekonomika agroturystyki
 6. Podatki w rolnictwie

 

Blok - Zarządzanie i marketing

 1. Podstawy zarządzania w gospodarstwie rolnym
 2. Wspólna Polityka Rolna
 3. Prawo rolne
 4. Marketing artykułów rolnych
 5. Rynki rolne (zasady sprzedaży bezpośredniej)
 6. Fundusze unijne dla rolnictwa

 

Blok – Organizacja produkcji rolnej

 1. Produkcja roślinna
 2. Produkcja zwierzęca
 3. Rolnictwo - nowe trendy XXI w.
 4. Rolnictwo ekologiczne - ECO ład w rolnictwie XXI w.
 5. Techniczne aspekty uprawy roślin energetycznych

 

Blok – Agrobiznes

 1. Rozwój obszarów wiejskich
 2. Promocja dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
 3. Architektura krajobrazu i zagrody wiejskiej
 4. Ochrona środowiska w agrobiznesie
 5. Agroturystyka - wybrane aspekty

 

Umiejętności i kompetencje:

Absolwent naszych studiów podyplomowych Rolnictwo uzyskuje kompetencje w zakresie zarządzania agrobiznesem, produkcji zwierzęcej i roślinnej zgodnej z wymogami krajowymi i europejskimi oraz umiejętności m.in. prawidłowego doboru nowoczesnych metod produkcji, pozyskiwania funduszy UE, rozliczania budżetu gospodarstwa rolnego według zasad rachunkowości rolniczej, doboru odpowiednich narzędzi asekuracji ryzyka w rolnictwie jak np. ubezpieczenia. Dodatkowym atutem naszych studiów są przedmioty rozwijające kompetencje w zakresie rolnictwa ekologicznego, organizacji i ekonomiki agroturystyki oraz promowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi – szczególnie przydatne w przypadku małych i średnich gospodarstw nastawionych na produkcję ekologiczną oraz agroturystykę.

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Czas trwania: 2 semestry.

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej za pomocą aplikacji Google Classroom oraz Google Meet.
Zjazdy organizowane są dwa razy w miesiącu.
Możliwe zakończenie studiów już w październiku lub listopadzie 2021.

Rekrutacja: do 4 marca 2021

Pierwsze zajęcia w marcu 2021

Cena: 2950 zł - opłata jednorazowa

2 x 1600 zł - płatność w 2 ratach

Turystyka Hotelarstwo Gastronomia dla nauczycieli

OPIS SPECJALNOŚCII

 

Rekrutacja styczeń/luty 2021 - ZAJĘCIA 100 % ON LINE

Studia podyplomowe kształcące nauczycieli przedmiotów zawodowych – turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich – 10 EDYCJA

 • Studia kwalifikacyjne – uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych
 • Zajęcia od kwietnia 2021 lub możliwość dołączenia już teraz do bieżącej grupy
 • 100% online - zajęcia na platformie GOOGLE CLASSROOM oraz MEET
 • 3 semestry - 1 rok

CENA PROMOCYJNA - 3900 zł do 30 kwietnia (cena regularna 4500 zł)

Studia podyplomowe dla czynnych nauczycieli, szkół ponadpodstawowych, absolwentów studiów pedagogicznych – licencjackich, magisterskich lub jednolitych.

W ramach studiów można uzyskać prawo do nauczania dodatkowych przedmiotów z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Program studiów podyplomowych został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W ramach studiów uczestnik zdobędzie wiedzę a zakresie następujących zagadnień:

 1. Funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego w zakresie podstawowych i dodatkowych usług, recepcji, służby pięter
 2. Marketingu usług hotelarskich
 3. Podstaw działalności gospodarczej w turystyce
 4. Organizacji imprez turystycznych, obsługi klienta, roli pilota i przewodnika w realizacji imprez
 5. Marketingu usług turystycznych
 6. Organizacji i zasad bezpieczeństwa produkcji gastronomicznej
 7. Technologii gastronomicznej z towaroznawstwem i zasad żywienia
 8. Metodyki kształcenia zawodowego w hotelarstwie, turystyce i gastronomii
 9. Systemach informatycznych w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

 

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie:

 1. nowych trendów w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 2. ogólne umiejętności i kompetencje dotyczące ekonomicznych, prawnych zasad w zakresie funkcjonowania obsługi klienta uczestnika turystyki, gościa hotelowego, obsługi konsumentów oraz rynku żywności i usług żywieniowych
 3. teoretycznych i praktycznych aspektów wiedzy w procesach organizowania pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych
 4. podstawowych umiejętności i kompetencje w zakresie marketingu dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 5. podstaw w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 6. metodyki kształcenia zawodowego w hotelarstwie, turystyki i gastronomii

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym dodatkowych przedmiotów z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Czas trwania - 3 semestry / moduły (360 godzin)

(Program realizowany modułowo w ciągu 1 roku akademickiego, z możliwością dołączenia na początku dowolnego modułu)

Cena: 4500.00 zł - opłata jednorazowa

1600.00 zł x3 - opłata w trzech ratach

Uwaga – do 28 lutego 2021 cena promocyjna 3900 zł – opłata jednorazowa

Turystyka zdrowotna

OPIS SPECJALNOŚCII

Studia dla przedstawicieli szeroko pojętej branży uzdrowiskowej oraz dla tych, którzy zamierzają w niej pracować. W szczególności dla osób pracujących w sanatoriach, poradniach dietetycznych, restauracjach oraz prowadzących i chcących prowadzić działalność gospodarczą związaną z turystyką zdrowotną.

W ramach studiów uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 1. Funkcjonowania turystyki uzdrowiskowej
 2. Rynku usług turystyki zdrowotnej
 3. Zasad żywienia i dietetyki w uzdrowiskach
 4. Zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi
 5. Marketing usług turystyki zdrowotnej
 6. Polityka turystyki zdrowotnej w Polsce i UE

 

Uczestnicy zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie:

 1. nowych trendów w uzdrowiskach na rynku krajowym i UE
 2. ogólnej wiedzy dotyczącej ekonomicznych, prawnych zasad w zakresie funkcjonowania obsługi klienta uczestnika turystyki zdrowotnej, obsługi konsumentów oraz rynku żywności i usług żywieniowych
 3. teoretycznych i praktycznych aspektów wiedzy w procesach organizowania i zarządzania w przedsiębiorstwach turystyki uzdrowiskowej, także regulacji w zakresie prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenia usług w turystyce zdrowotnej, poradnictwa dietetycznego
 4. ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania i marketingu niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów w turystyce zdrowotnej
 5. podstaw w zakresie ustawodawstwa żywnościowego, zasad bezpieczeństwa żywności oraz systemu jakości żywności

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, pracowniach dietetycznych, a zakładach gastronomicznych oraz prowadzić działalność gospodarczą w szeroko pojętej turystyce zdrowotnej.

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Czas trwania - 2 semestry (180 godzin)

Cena: 3100.00 zł - opłata jednorazowa

1700.00 zł x2 - opłata w dwóch ratach
 

Zarządzanie turystyką w regionie

OPIS SPECJALNOŚCII

Studia dla przedstawicieli branży turystycznej oraz dla tych, którzy zamierzają w niej pracować. W szczególności dla osób pracujących w strukturach samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy przedstawicieli przedsiębiorstw publicznych i prywatnych zajmujących się turystyką, a także dla pracowników lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie.

W ramach studiów uczestnik zdobędzie wiedzę a zakresie następujących zagadnień:

 1. Zadania dla turystyka w samorządzie terytorialnym
 2. Źródła finansowanie turystyki w samorządach terytorialnych
 3. Społeczna i gospodarcza rola turystyki w samorządach terytorialnych
 4. Zasady organizacji lokalnego produktu i usług turystycznych
 5. Marketing, promocja i reklama turystyki
 6. Polityka turystyczna

 

Zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie:

 1. oceny atrakcyjności potencjału turystycznego, umiejętności by zaproponować produkty turystyczne i metody ich promocji
 2. ogólnej wiedzy dotyczącej ekonomicznych, prawnych, społecznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju turystyki
 3. teoretycznych i praktycznych aspektów wiedzy w procesach organizowania i zarządzania w organizacjach turystycznych, także regulacji w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i świadczenia usług turystycznych
 4. ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania i marketingu niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów gospodarczych
 5. potrafi organizować działania turystyczne w ramach kompetencji JST.

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę w wydziałach promocji i turystyki jednostek samorządowych czy innych instytucji samorządowych zajmujących się turystyką.

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Czas trwania - 2 semestry (180 godzin)

Cena: 2950.00 zł - opłata jednorazowa

1650.00 zł x2 - opłata w dwóch ratach
 

Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego

OPIS SPECJALNOŚCII

Kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku Filologia Angielska przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na poziomie przedszkolnym oraz na I, II i III etapie edukacyjnym

Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego profilu) oraz innych kierunków studiów I lub II stopnia, znających język angielski na poziome co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka angielskiego placówkach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i szkolnictwie ponadpodstawowym.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności psychopedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozwalające na efektywną komunikację z rodzicami i współpracownikami.

Efekty kształcenia - słuchacz w trakcie studiów nabywa umiejętności:

Z zakresu wiedzy:

 • zna podstawę programową edukacji przedszkolnej oraz I, II i III poziomu edukacji w zakresie nauczania języka angielskiego;
 • ma ugruntowaną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym oraz na I, II, III poziomie edukacji, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych;
 • ma wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych, w tym tablic interaktywnych;
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
 • zna strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, a także alternatywne formy edukacji.

Z zakresu umiejętności:

 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie I, II, III szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej;
 • potrafi realizować programy ministerialne i inne specjalistyczne programy nauczania języków obcych;
 • potrafi układać i oceniać programy autorskie – także programy kursów pozaszkolnych;
 • potrafi korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych w nauczaniu języka angielskiego;
 • posiada umiejętność wyszukiwania i oceniania materiałów do nauczania języków obcych;
 • ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji;
 • potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach;
 • potrafi rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów;

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy;
 • posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka;
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.

Informacje i zapisy na studia:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat tel.: (22) 855-47-58
Dziekanat tel.: 609 758 494

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

OPŁATY

OPŁATY

Forma studiów: studia stacjonarne / niestacjonarne

Czas trwania - 3 semestry (366 godzin)
Praktyka pedagogiczna:
150 godzin

Cena: 4900.00 zł - opłata jednorazowa
1750.00 zł x3 - opłata w trzech ratach