Flag PL Flag UK

Pomoc w logowaniu

Logowanie do Wirtualnego dziekanatu

Aby zalogować się do Wirtualnego dziekanatu należy podać login i hasło studenta.

Loginy i hasła zostały wygenerowane automatycznie przez system dla każdego studenta WSTiJO, w formacie:

login: imię.nazwisko
hasło: data-urodzenia

Przykład:

dla studenta o nazwisku Paweł Kowalski urodzonego 10 września 1990 roku login i hasło będą następujące:

login: pawel.kowalski
hasło: 1990-09-10