Flag PL Flag UK

 • Projekt UE

naglowek staze loga 2018STUDIUJESZ - STAŻujesz
wsparcie studentów kierunku Turystyka i Rekreacja
Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

AKTUALNOŚCI

Informujemy, że w okresie wakacyjnym (1.07 - 30.09. 2018 roku), WSTiJO planuje organizację
3-miesięcznych staży krajowych oraz zagranicznych w ramach projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Staże przeznaczone są dla studentów drugiego roku studiów licencjackich kierunku Turystyka i Rekreacja. (Dopuszczalny jest warunkowy udział studentów pierwszego roku studiów licencjackich, którzy w momencie rozpoczęcia projektu będą mieli zaliczony 2 semestr studiów.)

W związku z planowanym naborem uczestników do projektu, zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety – deklaracji zainteresowania udziałem w projekcie.

W ramach projektu, w okresie wakacyjnym 2018 roku, zorganizowanych zostanie w sumie 24 staży 3-miesięcznych, w okresie od czerwca do września 2018 – 10 staży krajowych (hotele oraz biura podróży) oraz 14 zagranicznych (hotele i obiekty hotelowo-restauracyjne – m.in. Hiszpania, Francja, Litwa).

Staże krajowe i zagraniczne organizowane w ramach projektu będą płatne (2200zł brutto / msc – staż krajowy, 3300zł brutto / msc – staż zagraniczny, pomniejszone m.in. o koszty ZUS). W przypadku staży zagranicznych uczelnia gwarantuje pokrycie kosztów transportu, natomiast student pokrywa koszt zakwaterowania i wyżywienia na miejscu.

Uczelnia gwarantuje wszystkim stażystom zapewnienie badań lekarskich oraz ubezpieczenie NNW na czas stażu.

Ocena ze stażu zostanie wpisana do Suplementu do Dyplomu studenta.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety.

Osoby, które wypełnią ankietę zostaną poinformowane mailowo / telefonicznie o dalszej procedurze rekrutacyjnej (terminy spotkań, dokumenty zgłoszeniowe).

POBIERZ ANKIETĘ - ankieta w formacie PDF, wypełniony dokument można złożyc w Dziekanacie lub w Biurze Projektu (p.305)

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ON-LINE - formularz interaktywny

W przypadku pytań dotyczących Projektu, prosimy o kontakt mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobisty (p.305)

Informujemy, że miejscami odbywania staży w ramach Projektu będą:

STAŻE ZAGRANICZNE

 • Hotele *** i **** w sieci H-TOP Hotels, HISZPANIA
 • I.W.U.P. „VILNVARSA“ (Dom Polski na w Wilnie, hotel "Pan Tadeusz") - Wilno, LITWA
 • Hotele i restauracje we Francji

STAŻE KRAJOWE

 • Hotel Gromaga Centrum, Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa
 • Warszawska Izba Turystyki, Warszawa, ul. Tadeusza Borowskiego 2
 • Biuro Turystyki ORION, Warszawa, ul. Grójecka 95
 • Biuro Turystyki Sprachcaffe
 • Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA
 • i inne

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest nabycie kompetencji praktycznych i doświadczenia zgodnych z kierunkiem kształcenia przez 48 studentów 2 roku studiów licencjackich kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w okresie III 2018 - XI 2019 poprzez udział w 3-miesięcznych stażach krajowych i zagranicznych.

Projekt poprzez realizację wysokiej jakości staży zawodowych, związanych z kierunkiem kształcenia dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, co stanowi cel szczegółowy POWER.

Staże dostosowane zostaną do kierunku kształcenia studentów, a także do potrzeb r. pracy. Dzięki udziale w proj. studenci zwiększą swoją konkurencyjność i szanse na r. pracy.
Jednocześnie podejmowane działania przyczynią się do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, której jednym z celów jest rozwój kapitału społecznego (poprzez wzrost poziomu wykształcenia i poprawę jakości kadr).

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową w proj. stanowi:

48 studentów WSTiJO II roku studiów licencjackich, kształcących się na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Proj. realizowany w 2 edycjach:

 • W ramach I edycji wsparciem objętych zostanie 24 studentów w/w kierunku, którzy obecnie studiują na II roku st. licencjackich.
 • W ramach II edycji - 24 studentów.
 • Założono, iż wsparcie w postaci staży w większości skierowane zostanie do studentów stacjonarnych (obecnie ok. 70%), jednakże w przypadku problemów z rekrutacją studentów stacjonarnych na ich miejsce skierowani zostaną dodatkowi studenci studiów niestacjonarnych).

CELE I EFEKTY

Celem niniejszego projektu jest nabycie kompetencji praktycznych i doświadczenia zgodnego z kierunkiem kształcenia przez 48 studentów 2 roku studiów licencjackich kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w okresie III 2018- XI 2019 poprzez udział w 3 miesięcznych stażach krajowych i zagranicznych.

Staże realizowane w projekcie przyczynią się do uzyskania przez studentów objętych wsparciem praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego związanych z obszarem kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja. Jest to kierunek o profilu praktycznym, a odbycie staży znacząco wpływa na kompetencje studentów i ich konkurencyjność na rynku pracy w danej branży.

W ramach projektu dla studentów dostępnych będzie 48 miejsc stażowych (20 krajowych oraz 24 zagranicznych 3- miesięcznych staży) a projekt realizowany będzie w 2 edycjach:

 • I edycja - III- XI 2018- 10 staży krajowych i 14 zagranicznych
 • II edycja - III- XI 2019- 10 staży krajowych i 14 staży zagranicznych.

Projektem objęte będą dwa roczniki studentów studiów licencjackich Kierunku Turystyka i Rekreacja - studenci 2 roku w roku akademickim 2017/2018- 24 os. oraz studenci 1 roku w roku akademickim 2017/2018, którzy udział w projekcie wezmą w ramach II edycji jako studenci 2 roku studiów licencjackich - 24os.

Studenci otrzymają stypendia stażowe oraz opiekę Opiekuna Stażu u pracodawców, opinie o stażu i zaświadczenia ich ukończenia, referencje pracodawców, a w przypadku staży zagranicznych opłacony zostanie koszt zakwaterowania oraz dojazdu na staż.