mgr Adrianna Wajman-Brzostowska

Obrazek

absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Doktorantka w Instytucie Anglistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania naukowe dotyczą roli i pozycji odmian językowych oraz mowy niestandardowej w ekwiwalencji międzyjęzykowej w ujęciu socjolingwistycznym w kontekście tłumaczeń audiowizualnych.