dr hab. Andrzej Stąsiek

Obrazek

absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, następnie wieloletni pracownik naukowy tej uczelni. Doktor nauk humanistycznych oraz doktor habilitowany w zakresie nauk ekonomicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje przede wszystkim organizację i prowadzenie badań zespołowych w SGH na temat uwarunkowań strategii organizacji pracowniczych, ruchów społecznych wobec prywatyzacji (Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH 1990-1993). Prowadził zajęcia w ramach MBA SGH z zakresu komunikacji w biznesie i zarządzaniu. Autor publikacji na temat społecznych i ekonomicznych barier transformacji gospodarczej i ustrojowej w Polsce.