dr Bolesław Iwan

Obrazek

Dorobek naukowy ściśle związany z profilem kształcenia na Kierunku Turystka i Rekreacja w WSTiJO. Prace naukowe opublikowane w monografiach oraz w Zeszytach Naukowych WSTiJO i innych –  mieszczą się w obszarze nauk społecznych – Ekonomia i Nauki o Zarzadzaniu. Publikacje te dotyczą szeroko rozumianych działań marketingowych realizowanych w sektorze turystyki, marketingu relacji, turystyki motywacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dziedzictwa kulinarnego jako elementu dziedzictwa kulturowego. Szereg publikacji dotyczących również turystyki biznesowej. Doświadczenia zawodowe zdobywane poza WSTiJO: wieloletnia praca w charakterze pracownika naukowo – dydaktycznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie (obecnie Vistula), zagraniczne staże naukowe, praca w charakterze eksperta – wykonywanie ekspertyz naukowych dla Senatu RP oraz dla firm zajmujących się dystrybucją i marketingiem produktów.