д-р Болеслав Іван

Наукові здобутки тісно пов’язані з профілем навчання за напрямом Туризм і Рекреація в WSTiJO. Наукові роботи, опубліковані в монографіях та наукових зошитах WSTiJO та інших виданнях, відносяться до соціальних наук – Економіка та Менеджмент. Ці публікації стосуються широкого розуміння маркетингової діяльності, що здійснюються в секторі туризму, маркетингу, мотиваційного туризму в управлінні людськими ресурсами, кулінарної спадщини як елементу культурної спадщини. Багато публікацій також стосуються бізнес-туризму. Професійний досвід отриманий за межами ВШТіІМ (WSTiJO): багаторічна робота в якості науково-педагогічного працівника на економічному факультеті SGGW (Варшавський університет природничих наук) та в Вищій економічно-інформаційній школі у Варшаві (тепер Vistula), зарубіжні наукові стажування, робота в якості експерта – виконання наукових експертиз для Сенату РП та для компаній, що займаються дистрибуцією і маркетингом продуктів.