Flag PL Flag UK

Ranking Warszawskiej Gazety

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zajęła 1 miejsce w kategorii najlepsze prywatne uczelnie: Turystyka i Hotelarstwo oraz 19 miejsce wśród wszystkich Uczelni Prywatnych, rankingu najlepszych uczelni opracowanym przez Warszawską Gazetę przy udziale młodzieży stołecznych liceów.

Uczelnia Liderów

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie została uhonorowana laurem Uczelni Liderów za osiągnięcia we wspieraniu absolwentów na rynku pracy oraz promowaniu gospodarki opartej na wiedzy w I edycji programu certyfikacji „Uczelnia Liderów”.

Ranking Wiadomości Turystycznych

Uczelnia uzyskała 3 miejsce w rankingu najlepszych uczelni niepublicznych kształcących na kierunkach turystycznych i prowadzących studia I i II stopnia opracowanym przez Wiadomości Turystyczne.

Absolwentka WSTiJO nominowana do nagrody MSiT

Absolwentka naszej uczelni Pani mgr Paulina Mioduszewska nominowana do nagrody Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej w roku akademickim 2013/2014.

W Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie odbyła się dnia 28 listopada 2014 roku uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom XII edycji Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej.

Wśród 14 nominowanych do nagrody ministerialnej autorów prac magisterskich znalazła się ubiegłoroczna absolwentka  Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Pani mgr Paulina Mioduszewska, autorka pracy pt. „Dostosowanie warszawskich hoteli do potrzeb osób niepełnosprawnych” napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Wyleżałek. W imieniu Pani mgr Pauliny Mioduszewskiej, która nie mogła uczestniczyć w spotkaniu osobiście, wystąpiła promotor.

Czytaj więcej...