Flag PL Flag UK

KURSY

Kursy językowe

Oferujemy kursy językowe na poziomach od podstawowego do zaawansowanego, z języków: angielskiego, niemieskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego, oraz kurs języka polskiego dla cudzoziemców.

KURS PRZEWODNIKÓW PO WARSZAWIE

KURS PRZEWODNIKÓW PO WARSZAWIE

Zachęcamy do uczestnictwa w kursie na przewodnika miejskiego po Warszawie,
organizowanego przez WSTiJO na mocy wpisu do rejestru szkoleń pod nr 13 Marszalka Województwa Mazowieckiego z dnia 15.12.2010

Terminy realizacji:
/obecnie brak terminów/

Zobacz Program

Do pobrania:
- Program - pobierz
- Regulamin kursu - pobierz
- Zgłoszenie na kurs - pobierz

KURS PILOTÓW WYCIECZEK

Zasady przyjęcia:
min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami,miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna, wniesienie opłaty w momencie zapisu i wypełnienia karty uczestnictwa.

Cena dla studentów WSTiJO: 310 zl (przy min. 20 osób) + 50 zł wpisowe.

Terminy:

/obecnie brak terminów/

Kurs obejmuje 60 godzin w formie wykładów 26 godz., w e-learningu 26 godz. ćwiczeń 8 godz.

Do pobrania:
- Cennik i program - Pobierz
- Karta zgłoszeniowa - Pobierz

PILOT WYCIECZEK - Charakterystyka Zawodu

Pilot wycieczek to zawód dosyć młody. Narodził się w II połowie ubiegłego wieku. Pilot to swego rodzaju organizator i reprezentant biura podróży, które wysyła ludzi na wycieczkę. Jego zawód polega z jednej strony na obsłudze administracyjnej grupy turystów, a z drugiej na umileniu jej podróży i wyjaśnieniu większości wątpliwości. Jednak zadaniem pilota zazwyczaj nie jest oprowadzanie turystów. Odpowiada on głównie za ich bezpieczne dotarcie na miejsce przeznaczenia oraz za zorganizowanie im przejazdu i pobytu wraz ze zwiedzaniem, noclegami, wyżywieniem, a nawet ewentualną opieką lekarską. Słowem odpowiada za zrealizowanie programu wycieczki i bezpieczeństwo jej uczestników. Do jego zadań należy też kontrolowanie jakości usług i ich zgodności z zamówieniem.

Zapraszamy do udziału w kursach!