Flag PL Flag UK

KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie

zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

KULTURA I PRZYRODA
W TURYSTYCE GÓRSKIEJ

Komunikat nr 1

Termin Konferencji:
16 listopada 2016 Warszawa

Miejsce Konferencji:
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
01-242 Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

Honorowi przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji:

 • Kanclerz mgr Jadwiga Moroz - Wyższa Szkoła Turystyki iJęzyków Obcych w Warszawie
 • Rektor dr Włodzimierz Banasik - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

KOMITET NAUKOWY

 • prof. zw. dr hab. Maria Fabiańska - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. UŁ Jadwiga Maszewska - Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Ludwik Mazurkiewicz - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Elżbieta Puchnarewicz - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Wojciech Ryszkowski - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. Joanna Wyleżałek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Małgorzata Pasławska - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Puchnarewicz -  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • mgr Wiesława Mońko - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Adres e-mail do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres Konferencji:

Przewidywane są tematy obejmujące zagadnienia teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych, jak również badania prowadzone na szczeblu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Organizatorzy mają nadzieję, że prezentacja wyników badań umożliwi współpracę między jednostkami badawczymi oraz stworzy grunt do powstania wspólnej płaszczyzny poszukiwań naukowych w zakresie tradycji oraz nowych form  turystyki górskiej. Efekty dalszej, podjętej w tym zakresie współpracy zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii naukowej oraz w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, które obecnie na liście czasopism punktowanych  posiada 7 punktów.

Tematyka Konferencji:

 1. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszarów górskich dla potrzeb turystyki
 2. Wydarzenia kulturalne jako element turystycznej promocji obszarów górskich
 3. Trendy żywieniowe w turystyce górskiej
 4. Obszary cenne przyrodniczo i ich wykorzystanie w turystyce górskiej
 5. Różne formy turystyki aktywnej w górach
 6. Infrastruktura turystyczna na obszarach górskich
 7. Innowacyjne programy władz lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju turystyki górskiej
 8. Zrównoważony rozwój turystyki w górach


Informacje organizacyjne:
•    Przesyłanie zgłoszeń tematów na załączonej karcie, oraz streszczeń referatów na ½ strony do 15.07.2016
•    Termin nadsyłania pełnych tekstów do monografii do 20.12.2016.
•    Oplata konferencyjna zawiera: przerwę kawową w obradach, obiad oraz wydanie monografii:
o    do dnia 15.10.2016 - 300 zł
o    po tym terminie 350 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Bank Millennium SA
Nr 37 1160 2202 0000 0000 4029 5587 z dopiskiem „GÓRY 2016”

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dla autorów tekstów, które będą zamieszczane w monografii
KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ


Wymogi techniczne przygotowania prac:
1.    Artykuł napisany w formacie Word 2003.
2.    Objętość artykułu wraz ze streszczeniami, fotografiami i tabelami nie może być dłuższa niż 16 stron
3.    Odstęp między wierszami – 1,5 cm, marginesy – 2,5 cm, czcionka – 12 pkt. Times New Roman.

Układ pracy;
1.    Imię i nazwisko autora (-ów) - u góry z lewej strony.
2.    Pod nazwiskiem – nazwa instytucji.
3.    Tytuł pracy (drukowany) – w języku polskim.
4.    Tekst pracy powinien obejmować: wstęp (cel, metodyka, zakres), rozdziały, podsumowanie lub wnioski, literaturę, tytuł i streszczenie w języku angielskim, adres autora (-ów) w wersji elektronicznej.
5.    Powołania w tekście na innych autorów umieszcza się w pełnych przypisach dolnych.
6.    Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym, według kolejności: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; tytuł pracy; skrót wydawnictwa i miejsce wydania (w przypadku podręcznika, monografii lub innej publikacji zwartej); rok wydania (gdy w danym roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy oznaczyć kolejne pozycje a, b, c itd.);  numer tomu (rocznika), zeszytu, w przypadku pracy zbiorowej: tytuł, redaktor wydania, wydawnictwo i miejsce wydania, rok wydania,.
7.    Streszczenie (Abstract) minimum 1/3 strony wraz z tytułem w języku angielskim.
8.    Adres do korespondencji – e-mail.
Prosimy o ścisłe przestrzeganie wymogów redakcyjnych
Ostateczny termin przesłania tekstu do monografii 20.12.2016.
Teksty prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.