Flag PL Flag UK

FILOLOGIA NIEMIECKA

Filologia

FILOLOGIA NIEMIECKA

 • Studia Licencjackie

Filologia niemiecka - studia licencjackie

•  Studia Magisterskie

Filologia niemiecka - studia magisterskie

Fakultatywnie Uczelnia proponuje naukę języka angielskiego lub hiszpańskiego.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają 4 tygodnie praktyk zawodowych, zrealizowanych w dowolnym momencie studiów, lecz zakończonych przed uzyskaniem absolutorium. Praktyki studenckie zapewnia Uczelniane Biuro Karier, które kieruje studenta na praktykę zgodną z jego ścieżką specjalnościową. Praktyki odbywają się w wydawnictwach, przedstawicielstwach firm międzynarodowych, mediach, placówkach dyplomatycznych, instytucjach związanych z pozaszkolnymi formami nauczania, biurach podróży. Studenci mają też możliwość odbywania praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus.