Flag PL Flag UK

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

FilologiaJęzyk hiszpański jest trzecim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi. Szacuje się, że posługuje się nim ponad 650 mln ludzi, w większości z obszarów Ameryki Południowej, Północnej, Europy i Afryki. Jest też jednym z najpopularniejszych języków Unii Europejskiej.

Dzięki nowym specjalnościom w WSTiJO Filologia Hiszpańska stała się nie tylko nauką o języku, historii i kulturze krajów hiszpańskojęzycznych, ale wyniesione wiedza i umiejętności pomogą absolwentom w znalezieniu pracy w sektorze biznesowo-turystycznym, handlowym, usługowym, medialnym.

W nowym programie połączono przedmioty dające wiedzę teoretyczną z warsztatami: biznes i turystyka oraz dziennikarstwo i media w języku hiszpańskim. Studenci będą mogli wykazać się znajomością języka hiszpańskiego (prowadzenie korespondencji i sekretariatu, redagowanie pism i ofert, prowadzenie rozmów telefonicznych itp.). Nowe specjalności pogłębiają kierunkową znajomość języka hiszpańskiego oraz przygotowują absolwentów naszej Uczelni do pracy w wyżej wymienionych sektorach aktywności zawodowej.

Dołącz do ok. 40 mln. osób uczących się hiszpańskiego na całym świecie!

Fakultatywnie Uczelnia proponuje naukę drugiego języka, który można wybrać spośród angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i włoskiego. Biegła znajomość dwóch języków obcych zwiększa znacząco szansę na rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają 4 tygodnie praktyk zawodowych, zrealizowanych w dowolnym momencie studiów, lecz zakończonych przed uzyskaniem absolutorium. Praktyki studenckie zapewnia Uczelniane Biuro Karier, które kieruje studenta na praktykę zgodną z jego ścieżką specjalnościową. Praktyki odbywają się w wydawnictwach, przedstawicielstwach firm międzynarodowych, mediach, placówkach dyplomatycznych, instytucjach związanych z pozaszkolnymi formami nauczania, biurach podróży, centrach kongresowych etc. Studenci mają też możliwość odbywania praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus.