Flag PL Flag UK

FILOLOGIA ANGIELSKA - Studia Magisterskie

FILOLOGIA ANGIELSKA  - Studia magisterskie – studia II stopnia

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem licencjata lub magistra dowolnego kierunku  oraz znajomością języka angielskiego na poziomie min. C1 według ESOK.

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy ogólno humanistycznej, a jego praktyczny charakter umożliwia kształcenie specjalistów w zawodzie tłumacza i szeroko pojętym biznesie turystycznym.

Nabyte w toku studiów kompetencje interdyscyplinarne pozwalają na podjęcie zatrudnienia w wielu interesujących i pożądanych na rynku pracy zawodach, np.:

 • tłumaczy korektorów oraz weryfikatorów tekstów pisanych i mówionych w biurach tłumaczeń i wydawnictwach,
 • lektorów języka angielskiego w szkołach językowych i placówkach oświatowych,
 • pracowników szeroko pojętego sektora kultury i mediów,
 • przewodników turystycznych,
 • pracowników biur podróży, hoteli, krajowych i międzynarodowych centrów konferencyjnych i marketingowych,
 • pracowników organizacji non-profit związanych z wymianą międzynarodową
 • rezydentów i/lub przedstawicieli polskich za granicą

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI

treści specjalistyczne – Język angielski w turystyce, to m.in:

 • Leksykografia turystyczna
 • Komunikacja w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Język angielski w zarządzaniu i biznesie
 • Systemy informatyczne w  turystyce
 • Wykład monograficzny
 • Zajęcia specjalizacyjne (językoznawstwo)

treści specjalistyczne – Translatoryka, to m.in.:

 • Realioznawstwo  obszaru WE i krajów a.o.j.
 • Tłumaczenia pisemne i ustne (kabinowe-symultaniczne, konsekutywne, a Vista) oraz  uwierzytelnione
 • Gramatyka angielska (zaawansowana)
 • Systemy informatyczne w tłumaczeniu
 • Wykład monograficzny 
 • Zajęcia specjalizacyjne (językoznawstwo)

PROGRAM

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA

Program oprócz doskonalenia kompetencji językowych studentów w wypowiadaniu się oraz pisaniu tekstów w języku angielskim kładzie nacisk na tłumaczenia. Oferujemy  zajęcia  dotyczące tłumaczeń w zakresie określonych zawodów, posługujących się specjalistycznym  słownictwem, takich jak prawo czy medycyna, biznes turystyczny także zajęcia z zakresu tłumaczeń literackich.

Zajęcia poświęcone tłumaczeniom są skorelowane z zajęciami z zakresu historii, literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Celem tych zajęć jest doskonalenie warsztatu pracy tłumacza.

Proponujemy moduły kształcenia z zakresu:

treści podstawowych i kierunkowych (obowiązkowo), m.in.:

 • PNJA: Pisanie akademickie
 • PNJA: Sprawności zintegrowane
 • Lektorat języka obcego (do wyboru – jęz. hiszpański, niemiecki, francuski, włoski)
 • Logika i semiotyka
 • Podstawy leksykologii
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Seminarium magisterskie

treści specjalistycznych – Translatoryka (do wyboru), m.in.:

 • Realioznawstwo  obszaru WE i krajów a.o.j.
 • Tłumaczenia pisemne i ustne (kabinowe-symultaniczne, konsekutywne, a Vista) oraz  uwierzytelnione
 • Gramatyka angielska (zaawansowana)
 • Systemy informatyczne w tłumaczeniu
 • Wykład monograficzny 
 • Zajęcia specjalizacyjne (językoznawstwo)

treści specjalistycznych – Język angielski w turystyce (do wyboru), m.in:

 • Leksykografia turystyczna
 • Komunikacja w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Język angielski w zarządzaniu i biznesie
 • Systemy informatyczne w  turystyce
 • Wykład monograficzny
 • Zajęcia specjalizacyjne (językoznawstwo)

Biorąc pod uwagę profil praktyczny studiów zaplanowano w toku studiów trzymiesięczne praktyki zawodowe.

TRYB

TRYB

Stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach rannych do popołudniowych
Niestacjonarny – zajęcia sobotnio-niedzielne, zjazdy dwa razy w miesiącu

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 lata – 4 semestry

PRAKTYKI ZAWODOWE

Biorąc pod uwagę profil praktyczny studiów zaplanowano w toku studiów trzymiesięczne praktyki zawodowe.

OPŁATY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wpisowe: 300 zł Wpisowe: 300 zł
 • Opłata roczna: 4.900 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty) 2.550 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 530 zł
 • Opłata miesięczna: (12 rat) 12 x 460 zł
 • Opłata roczna: 4.450 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty 2 x 2.350 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 490 zł
 • Opłata miesięczna: (12 rat) 12 x 420 zł

DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia magisterskie II stopnia, kierunku FILOLOGIA:

 1. Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na studia magisterskie
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem
 3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 4. Oryginał lub odpis suplementu (w przypadku dyplomów wydanych po 01/01/2005)
 5. Cztery fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na studia magisterskie*:
  Pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych* - pobierz
 • Regulamin Opłat* – pobierz
 • Regulamin Studiów - pobierz

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

REKRUTACJA ON-LINE