Flag PL Flag UK

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Z dużą przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Komisja Europejska przyznała naszej Uczelni Kartę ECHE w ramach której będziemy mogli realizować wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na kolejne lata. Oznacza to, że będziemy kontynuowali wspieranie mobilności naszych Studentów i Pracowników, którą w ramach Programu Erasmus realizujemy już od 2010 roku.

Dzięki udziałowi w Programie Erasmus+, nasi Studenci z powodzeniem zrealizowali część programu studiów w partnerskich uczelniach w Hiszpanii, Chorwacji, Cyprze i na Węgrzech oraz odbyli cenne praktyki w zagranicznych sieciach hotelarskich. Decyzją Komisji Europejskiej otrzymaliśmy promocję do kolejnej odsłony Programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Dołożymy wszelkich starań, aby kolejne osoby miały możliwość przeżycia niesamowitej przygody, jak również wzbogacenia swojego wykształcenia i języka obcego w wybranej przez siebie instytucji zagranicznej.

Koordynator Programu Erasmus+
Rafał Wróbel

ECHE 2021

 

Skład Komisji Rekrutacyjnych programu Erasmus+

Przedstawiamy decyzje Rektora z dn. 4.04.2022 r. dotyczące zmian składu Komisji Rekrutacyjnych programu Erasmus+ do spraw mobilności studentów oraz pracowników.

 

Decyzja Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych
z dnia 4.04.2022 r.

Z dniem 4.04.2022 r powołuję komisję rekrutacyjną programu ERASMUS PLUS Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w następującym składzie:


1. Prorektor ds. nauki i umiędzynarodowienia – dr Anna Jaroch
2. Prorektor ds. dydaktyki i jakości kształcenia – dr Magdalena Lipińska-Derlikowska
3. Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich – mgr Andrzej Szymański
4. Koordynator Programu Erasmus Plus – mgr Rafał Wróbel
5. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

Decyzja Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych
z dnia 4.04.2022 r.

Z dniem 4.04.2022 r.  powołuję komisję rekrutacyjną programu ERASMUS PLUS Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w następującym składzie:


1. Kanclerz – Założyciel – mgr Jadwiga Barbara Moroz
2. Prorektor ds. dydaktyki i jakości kształcenia – dr Magdalena Lipińska-Derlikowska

3. Prorektor ds. nauki i umiędzynarodowienia – dr Anna Jaroch
4. Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich – mgr Andrzej Szymański
4. Koordynator Programu Erasmus Plus – mgr Rafał Wróbel