Flag PL Flag UK

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Rekrutacja uczestników Erasmus + na wyjazd na praktykę zagraniczną w przerwie wakacyjnej 2018

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 22.11.2017 r. rozpocznie się rekrutacja na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny oraz Letter of Intent należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO. Rekrutacja na wyjazdy będzie trwała  do 31.03.2018r. jednakże w przypadku wyczerpania limitu miejsc termin rekrutacji może zostać skrócony.  Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularze wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na praktykę”.

Rekrutacja uczestników Erasmus + na semestr letni 2017/18

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 22.11.2017 r. rozpocznie się rekrutacja na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2017 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularz Wniosku znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na studia”.