Skład Komisji Rekrutacyjnych programu Erasmus+

Opublikowano: wtorek, 21 listopad 2017 13:43

Przedstawiamy decyzje Rektora z dn. 2.11.2017 dotyczące zmian składu Komisji Rekrutacyjnych programu Erasmus+ do spraw mobilności studentów oraz pracowników.

Decyzja Rektora z dnia 2.11.2017

DECYZJA
Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych
z dnia 02.11.2017r.
w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej programu ERASMUS+ do spraw mobilności studentów

Z dniem 02.11.2017r. powołuje Komisję rekrutacyjna programu ERASMUS PLUS Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w następującym składzie:
1. Prorektor ds. nauki – prof. Elżbietę Puchnarewicz
2. dr Łukasz Zarzycki
3. dr Wiesław Szczęsny
4. Koordynator Programu Erasmus Plus – Rafał Wróbel
5. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Decyzja Rektora z dnia 2.11.2017

DECYZJA
Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych
z dnia 02.11.2017r.
w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej programu ERASMUS+ do spraw mobilności pracowników

Z dniem 02.11.2017r. powołuje Komisję rekrutacyjna programu ERASMUS PLUS Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w następującym składzie:
1. Kanclerz – Założyciel – mgr Jadwiga Barbara Moroz
2. doc dr Bolesław Iwan
3. dr Łukasz Zarzycki
4. Koordynator Programu Erasmus Plus – Rafał Wróbel