DECYZJA NR 2 / 2016

Opublikowano: wtorek, 08 listopad 2016 11:59

DECYZJA NR 2 / 2016
Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych
z dnia 02.11.2016r.

w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej programu ERASMUS PLUS do spraw mobilności studentów

Z dniem 02.11.2016r. powołuje Komisję rekrutacyjna programu ERASMUS PLUS Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w następującym składzie:

1. Prorektor ds. nauki – prof. Elżbietę Puchnarewicz
2. Koordynator Programu Erasmus Plus – mgr Aldona Nowicka
3. dr Danuta Czekaj