Rekrutacja uczestników Erasmus + na semestr letni 2016/17

Opublikowano: czwartek, 03 listopad 2016 08:58

1. Wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2016/2017 semestr letni.  

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 17.10.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularz Wniosku znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na studia”.

2. Wyjazd na praktykę zagraniczną w przerwie wakacyjnej 2017

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 17.10.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny oraz Letter of Intent należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularze wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na praktykę”.