PROGRAM ERASMUS PLUS w roku akademickim 2014/2015

Opublikowano: sobota, 11 czerwiec 2016 12:39

Z największą przyjemnością i satysfakcją pragniemy podzielić się z Państwem wysokimi osiągnięciami w zakresie współpracy międzynarodowej realizowanej przez naszą Uczelnię. W efekcie podsumowania całorocznej działalności w ramach Programu Erasmus+, nasza Uczelnia otrzymała bardzo wysoką ocenę i uznanie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja ds. Programu Erasmus+) oceniła nasz Raport końcowy oraz całokształt działań związanych z wdrażaniem Programem Erasmus+ na 92 punkty ze stu możliwych.

Lokuje to naszą Uczelnię w pierwszej trzynastce najwyżej ocenionych ośrodków akademickich w całej Polsce. Ocenie podlegało w sumie aż 158 uczelni.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi z tak wysokiego uznania dla naszej całorocznej pracy i opieki roztaczanej nad uczestnikami Programu Erasmus+. Pragniemy nieustannie pomnażać nasze działania, zmierzając do osiągnięcia coraz bardziej owocnej współpracy międzynarodowej z instytucjami z całej Europy.

Z pozdrowieniami dla aktualnych oraz przyszłych Uczestników Programu Erasmus+,
Władze oraz Kadra WSTiJO