Flag PL Flag UK

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 9

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 następujące osoby:

  • Michał Gos – University of Girona, na sem. zimowy
  • Alicja Staręga – University of Girona, na sem. zimowy
  • Natalia Ojrzyńska – College of Tourism and Hotel Management, na sem. letni
  • Marta Pietrzak – College of Tourism and Hotel Management, na sem. letni
  • Vitalii Bilyi – University of Zadar, na sem. zimowy
  • Karina Kot – University of Zadar, na sem. letni

Koordynator Programu Erasmus Plus
dr Małgorzata Pasławska