REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Opublikowano: wtorek, 12 kwiecień 2016 15:49
  1. Wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2016/2017

    Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 12.04.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularz Wniosku znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na studia”.

  2. Wyjazd na praktykę zagraniczną w przerwie wakacyjnej 2016 r.

    Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 12.04.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny oraz Letter of Intent należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularze wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na praktykę”.