Flag PL Flag UK

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 6,7

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na studia w semestrze letnim 2015/2016, w ramach programu Erasmus+, następujące osoby:

  1. Ewelina Miłosz – University of Debrecen, Węgry
  2. Katarzyna Bielecka - University of Debrecen, Węgry
  3. Liliana Gołaszewska – College of Tourism and Hotel Management, Cypr
  4. Viktoryia Vabishchevich – University of Girona, Hiszpania
  5. Alicja Staręga – University of Girona, Hiszpania

Koordynator Programu Erasmus Plus
dr Małgorzata Pasławska