Flag PL Flag UK

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 4

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 następujące osoby:

1. Katarzyna Bielecka - University of Debrecen, Węgry
2. Monika Jaworska – University of Debrecen, Węgry
3. Pavlo Yarko – University of Granada, Hiszpania

W przypadku ewentualnej dostępności większej liczby miejsc, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.

Koordynator Programu Erasmus Plus
dr Małgorzata Pasławska