Flag PL Flag UK

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 3

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni w roku akademickim 2014/2015 następujące osoby:

  1. Darya Zhukauskaya - University of Debrecen, Węgry
  2. Alicja Oręziak – University of Girona, Hiszpania
  3. Marlena Mazurkiewicz – Internationl Business Academy, Dania

Już dziś zapraszamy wszystkich Studentów do udziału w rekrutacji w roku akademickim 2015/2016.

Koordynator Programu Erasmus
Dr Małgorzata Pasławska