Flag PL Flag UK

Rekrutacja uczestników Erasmus + na semestr letni 2016/17

1. Wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2016/2017 semestr letni.  

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 17.10.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularz Wniosku znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na studia”.

2. Wyjazd na praktykę zagraniczną w przerwie wakacyjnej 2017

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 17.10.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny oraz Letter of Intent należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularze wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na praktykę”.

DECYZJA NR 2 / 2016

DECYZJA NR 2 / 2016
Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych
z dnia 02.11.2016r.

w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej programu ERASMUS PLUS do spraw mobilności studentów

Z dniem 02.11.2016r. powołuje Komisję rekrutacyjna programu ERASMUS PLUS Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w następującym składzie:

1. Prorektor ds. nauki – prof. Elżbietę Puchnarewicz
2. Koordynator Programu Erasmus Plus – mgr Aldona Nowicka
3. dr Danuta Czekaj

Promuj jubileusz 30-lecia programu Erasmus

Zapraszamy studentów WSTiJO do udziału w konkursie na plakat promujący jubileusz 30-lecia programu Erasmus.

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca lutego br., nagrodą główną jest sprzęt multimedialny.

link Regulamin konkursu dostępny jest NA TEJ STRONIE internetowej.

Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją pragniemy podzielić się z Państwem naszymi sukcesami w zakresie współpracy międzynarodowej realizowanej przez naszą Uczelnię. Zarówno w poprzednich latach, jak i w zakończonym już roku akademickim 2015/2016 nasza Uczelnia została doceniona jako instytucja, w której istotną rolę odgrywają mobilności w realizacji strategicznych założeniach uczelni.

Czytaj więcej...

Skład Komisji Rekrutacyjnych programu Erasmus+

Przedstawiamy decyzje Rektora z dn. 2.11.2017 dotyczące zmian składu Komisji Rekrutacyjnych programu Erasmus+ do spraw mobilności studentów oraz pracowników.

Czytaj więcej...

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Rekrutacja uczestników Erasmus + na wyjazd na praktykę zagraniczną w przerwie wakacyjnej 2018

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 22.11.2017 r. rozpocznie się rekrutacja na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny oraz Letter of Intent należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO. Rekrutacja na wyjazdy będzie trwała  do 31.03.2018r. jednakże w przypadku wyczerpania limitu miejsc termin rekrutacji może zostać skrócony.  Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularze wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na praktykę”.

Rekrutacja uczestników Erasmus + na semestr letni 2017/18

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 22.11.2017 r. rozpocznie się rekrutacja na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2017 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularz Wniosku znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na studia”.