Flag PL Flag UK

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 9

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 następujące osoby:

 • Michał Gos – University of Girona, na sem. zimowy
 • Alicja Staręga – University of Girona, na sem. zimowy
 • Natalia Ojrzyńska – College of Tourism and Hotel Management, na sem. letni
 • Marta Pietrzak – College of Tourism and Hotel Management, na sem. letni
 • Vitalii Bilyi – University of Zadar, na sem. zimowy
 • Karina Kot – University of Zadar, na sem. letni

Koordynator Programu Erasmus Plus
dr Małgorzata Pasławska

PROGRAM ERASMUS PLUS w roku akademickim 2014/2015

Z największą przyjemnością i satysfakcją pragniemy podzielić się z Państwem wysokimi osiągnięciami w zakresie współpracy międzynarodowej realizowanej przez naszą Uczelnię. W efekcie podsumowania całorocznej działalności w ramach Programu Erasmus+, nasza Uczelnia otrzymała bardzo wysoką ocenę i uznanie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja ds. Programu Erasmus+) oceniła nasz Raport końcowy oraz całokształt działań związanych z wdrażaniem Programem Erasmus+ na 92 punkty ze stu możliwych.

Czytaj więcej...

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 1. Wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2016/2017

  Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 12.04.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularz Wniosku znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na studia”.

 2. Wyjazd na praktykę zagraniczną w przerwie wakacyjnej 2016 r.

  Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 12.04.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny oraz Letter of Intent należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularze wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na praktykę”.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 8

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ w przerwie wakacyjnej 2016 r. następujące osoby:

 1. Svitlana Palyha
 2. Samir Mammadov
 3. Katarzyna Zawadka
 4. Aleksandra Kaczyńska
 5. Vitalii Bilyi

Koordynator Programu Erasmus Plus
dr Małgorzata Pasławska

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 6,7

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na studia w semestrze letnim 2015/2016, w ramach programu Erasmus+, następujące osoby:

 1. Ewelina Miłosz – University of Debrecen, Węgry
 2. Katarzyna Bielecka - University of Debrecen, Węgry
 3. Liliana Gołaszewska – College of Tourism and Hotel Management, Cypr
 4. Viktoryia Vabishchevich – University of Girona, Hiszpania
 5. Alicja Staręga – University of Girona, Hiszpania

Koordynator Programu Erasmus Plus
dr Małgorzata Pasławska

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 4

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 następujące osoby:

1. Katarzyna Bielecka - University of Debrecen, Węgry
2. Monika Jaworska – University of Debrecen, Węgry
3. Pavlo Yarko – University of Granada, Hiszpania

W przypadku ewentualnej dostępności większej liczby miejsc, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.

Koordynator Programu Erasmus Plus
dr Małgorzata Pasławska

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 5

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ w przerwie wakacyjnej 2015 r. następujące osoby:

 1. Vitalii Bilyi
 2. Paulina Czapla
 3. Aleksandra Górzyńska

W przypadku ewentualnej dostępności większej liczby miejsc, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.

Koordynator Programu Erasmus Plus
dr Małgorzata Pasławska

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 3

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni w roku akademickim 2014/2015 następujące osoby:

 1. Darya Zhukauskaya - University of Debrecen, Węgry
 2. Alicja Oręziak – University of Girona, Hiszpania
 3. Marlena Mazurkiewicz – Internationl Business Academy, Dania

Już dziś zapraszamy wszystkich Studentów do udziału w rekrutacji w roku akademickim 2015/2016.

Koordynator Programu Erasmus
Dr Małgorzata Pasławska

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 2

Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z listą rankingową, zakwalifikowała na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2013/2014 następujące osoby:

 1. Anita Ambroziak
 2. Paulina Stoń
 3. Sylwia Borodzińska

W przypadku zwolnienia się miejsca stypendium otrzyma student z listy rezerwowej według podanej kolejności:

 1. Svtlana Palyha
 2. Viktoria Vabishchevich
 3. Juliia Frolova

Koordynator Programu Erasmus
Dr Małgorzata Pasławska

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 10

Komisja Rekrutacyjna na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim następujące osoby:

 1. Liliana Gołaszewska, nr albumu 5079 – University of Zadar,  (I stopień studiów)
 2. Palina Batrakova, nr albumu 5181 – University of Zadar (I stopień studiów)
 3. Volcha Nikitsina, nr albumu 5207 – College of Tourism and Hotel Management, Cypr
  (I-szy stopień studiów)
 4. Mariia Osadcha, nr albumu 5210 – College of Tourism and Hotel Management, Cypr
  (I-szy stopień studiów)
 5. Ewelina Miłosz, nr albumu 4295 – University of Zadar, ( II- stopień studiów)

Koordynator Programu Erasmus Plus
mgr Aldona Nowicka

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 1

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr zimowy w roku akademickim 2014/2015 następujące osoby:

 1. Kunert Piotr – University of Debrecen
 2. Suslykova Anastasiia – Universidad de Girona

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 przewidziany jest wyjazd kolejnych dwóch osób. Rekrutacja będzie prowadzona w październiku 2014 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Studentów!

Koordynator Programu Erasmus
Dr Małgorzata Pasławska

Karta Erasmus+

Drodzy Studenci i Pracownicy,

Z dużą przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Komisja Europejska przyznała naszej Uczelni Kartę Erasmusa na kolejne lata akademickie. Oznacza to, że będziemy kontynuowali wspieranie mobilności naszych Studentów i Pracowników, którą w ramach Programu Erasmus realizujemy już od 2010 roku. Dzięki udziałowi w Programie, nasi Studenci z powodzeniem zrealizowali część programu studiów w partnerskich uczelniach w Hiszpanii, Danii i na Węgrzech oraz odbyli cenne praktyki w zagranicznych sieciach hotelarskich. Decyzją Komisji Europejskiej otrzymaliśmy promocję do nowej odsłony Programu Erasmus Plus na lata 2014-2020. Dołożymy wszelkich starań, aby kolejne osoby miały możliwość przeżycia niesamowitej przygody, jak również wzbogacenia swojego wykształcenia i języka obcego w wybranej przez siebie instytucji zagranicznej.

Warunki udziału w Programie Erasmus+ dostępne są w Zakładce „Dla Studentów”.