Flag PL Flag UK

BIBLIOTEKA

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Biblioteka WSTiJO istnieje od 2004 roku i dysponuje zbiorami liczącymi ponad 7,2 tysięcy woluminów.
Księgozbiór naukowy i dydaktyczny gromadzony jest zgodnie z kierunkami kształcenia Uczelni oraz potrzebami dydaktycznymi i badawczymi pracowników naukowych.
Są to książki z dziedziny: turystyki, rekreacji, hotelarstwa, gastronomii, żywienia, krajoznawstwa, ekologii i ochrony środowiska, lingwistyki, translatoryki, ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa, socjologii, komunikacji społecznej, reklamy i informatyki.
W Bibliotece zastosowano wolny dostęp do półek, gdzie zbiory ułożone są tematycznie.
Źródłem informacji są także gromadzone i przechowywane roczniki, opracowania statystyczne, zeszyty naukowe i czasopisma specjalistyczne.
Zbiory uzupełniane są o materiały multimedialne w formie płyt CD i DVD i foldery tematyczne.
Biblioteka współpracuje z innymi uczelniami w zakresie wymiany międzybibliotecznej wydawnictw naukowych.
W ramach krajowych licencji akademickich koordynowanych przez ICM UW  Biblioteka ma dostęp on–line do czasopism naukowych oraz licencjonowanych baz elektronicznych pełnotekstowych i bibliograficznych Wirtualnej Biblioteki Nauki takich jak: Springer, Wiley, Scopus, Elsevier, Web of Knowledge, Science i Nature.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do naszej Biblioteki. Znajdziecie tu Państwo wiele interesujących publikacji pomocnych w poszerzaniu i uzupełnianiu wiedzy.

Lokalizacja

Al. Prymasa Tysiąclecia 38A, 01-242 Warszawa
3 piętro pokój 313

Kierownik biblioteki

tel./fax: 22 855 47 58

Czynna:

poniedziałki:
wtorki:

środy: 11-14
czwartki:

piątki:
soboty:
niedziele:

Od dnia 02.XII.2020 Bibiloteka jest czynna w środy w godz. 11-14.

Regulamin biblioteki

(Regulamin obowiązujący od 1.X.2018)