Zarządzenie Rektora z dnia 18.XI.2021

Opublikowano: czwartek, 21 październik 2021 16:05

Zarządzenie Rektora
Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
z dnia 18/10/2021 r.

Do wszystkich studentów i pracowników Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
§ 1
Z dniem 02 listopada 2021 roku zostaje ustalona następująca forma prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2021/2022:

Studia stacjonarne dla obu kierunków (Turystyka i Rekreacja oraz Filologia)
• W terminach:
- 15-19 listopada 2021
- 13-17 grudnia 2021
- 17-21 stycznia 2022
zajęcia odbywają się stacjonarnie w budynku uczelni.
• W pozostałych terminach zajęcia prowadzone są w formie on-line.

Studia niestacjonarne dla obu kierunków (Turystyka i Rekreacja oraz Filologia) począwszy od zjazdu 6-7 listopada 2021 do końca semestru zajęcia odbywają się wyłącznie on-line.

Powyższe ustalenia obowiązują do końca semestru i mogą zostać zmodyfikowane w związku sytuacją pandemii COVID-19.

§ 2
Jako obowiązującą platformę nauki zdalnej na obu kierunkach (Turystyka i Rekreacja oraz Filologia) ustala się aplikację Google Classroom oraz Google Meet.