Regulamin Uczelni

Utworzono: wtorek, 22 lipiec 2014 22:01
Opublikowano: wtorek, 22 lipiec 2014 22:01

Drodzy studenci,

informujemy, że na grudniowym posiedzeniu Senatu WSTiJO zatwierdzono:
- dodatkowy termin składania prac dyplomowych.
Zmiany te zostały zapisane w regulaminie uczelni