Flag PL Flag UK

Środa dniem dla studenta

Informujemy, że na czas nauczania zdalnego, zmianie ulegają zasady organizacji pracy w Dziekanacie.

_W ŚRODY Dziekanat WSTiJO będzie prowadził obsługę studentów,_

natomiast "dniem bez studenta" będzie PONIEDZIAŁEK.

Zmiana ma na celu umożliwienie Studentom załatwiania spraw uczelnianych w dniu wolnym od zajęć (środa).