Flag PL Flag UK

List do studentów zagranicznych

(informacja prorektora ds. studenckich)

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosował list do studentów zagranicznych studiujących w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/list-do-studentow-zagranicznych